№ 2 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ВІЙНА: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Roman Bezsmertnyi 13-21
ДИНАМІКА ВІДНОСИН УКРАЇНА – ЄС У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОВІДНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ ПОЛЬЩІ (2010 р.) PDF
Ihor Derevianko 22-33
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНИЙ ФОРМАТ PDF
Valerii Lastovskyi 34-43
КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЛЕМКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДІАСПОРІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ-го СТОЛІТТЯ PDF
Volodymyr Nakonechnyi 44-54
ПРИСУТНІСТЬ РИМЛЯН НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЬВІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У І–ІІ СТ. Н. Е. В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДОБИ ПРИНЦИПАТУ PDF
Mykola Oliynyk 55-66
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Tetiana Perha 67-77
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ОПЕРАЦІЙ ООН З ПІДТРИМАННЯ МИРУ PDF
Oleksandr Stepko 78-89
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ, НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Lubov Chervinska 90-102

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ЛОГІСТИЧНІ ТА ВАЛЮТНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Valentyna Ksendzuk 104-115
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ PDF
Mykhailo Manov 116-125
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КІЛЬКІСТЬ ПОЖЕЖ У ПОЛЬЩІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Waldemar Bednaruk 126-135
АНАЛІЗ ПРАВОВИХ АКТІВ В ГАЛУЗІ МИТА ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОЛЬЩІ В 1919–1920 РР. PDF
Andrzej Antoni Wawrynik 136-146

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО СІМЕЙНОГО ПРАВА PDF
Кateryna Bondareva 148-159
СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА РОЛЬ ВЗАЄМОУЗГОДЖУВАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЯК МЕХАНІЗМУ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ PDF
Pavlo Selezen 160-172
РИМСЬКЕ ПРАВО ЯК ДИРЕКТИВА ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ У DECISIONES LITUANICAE ПЕТРА РОЙЗЮША PDF
Marzena Dyjakowska 173-182
МОРСЬКІ ПРИВІЛЕЇ ПОЛЬЩІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Judyta Dworas-Kulik 183-193

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

ДИНАМІКА УЯВЛЕНЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРО УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ НАПРУЖЕНОСТІ МІЖДЕРЖАВНИХ СТОСУНКІВ (2014–2017 рр.) PDF
Olena Zlobina 195-204
ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ PDF
Viktoriia Lapina 205-214
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ PDF
Yevgen Siriy 215-225
СУПЕРЕЧНОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ДЖЕРЕЛА ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ PDF
Volodymyr Sudakov 226-235
ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: СУТНІСТЬ, ТЕОРІЇ, РОЗВИТОК, ПОРІВНЯЛЬНО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Inna Shevel 236-242
СИСТЕМА СВІТСЬКИХ ДЕРЖАВ НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ PDF
Agnieszka Romanko 243-252

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ PDF
Oleksandr Dzoban 254-264
ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСУАЗИВНОСТІ В ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Viktoriia Skriabina 265-274
СВОБОДА ЗМІ У ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ PDF
Paweł Czarnecki 275-297
ЗАВДАННЯ ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ НА СЛУЖБІ ЛЮДИНИ. ВИБРАНІ ПИТАННЯ PDF
Mirosław Sitarz 298-329