DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133336

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ОПЕРАЦІЙ ООН З ПІДТРИМАННЯ МИРУ

Oleksandr Stepko

Анотація


Актуальність теми випливає із необхідності дослідження інформаційної складової операцій ООН з підтримання миру, що є важливим інструментом для досягнення її цілей у сфері забезпечення миру та безпеки. Мета дослідження проаналізувати інформаційне забезпечення операцій ООН з підтримання миру. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові принципи дослідження. При дослідженні інформаційних механізмів системи ООН застосовувалися системний і аналітичний методи з притаманними їм аналізом та синтезом. Історичний підхід дозволив простежити еволюцію діяльності ООН в області інформаційного забезпечення миротворчості. Комплексне використання різноманітних методів дозволило створити сучасну картину інформаційного забезпечення операцій ООН з підтримання миру. Протягом останнього десятиліття ООН неодноразово виявлялася не в змозі ефективно вирішити конфлікт, і сьогодні її потенціал у цій області не підвищився. Негативні результати у багатьох випадках були наслідком того, що засоби, які надавалися в розпорядження Організації, не відповідали вимогам, що пред’являлися до неї.

Ключові слова


Інформаційна діяльність ООН; інформаційне забезпечення; миротворчі операції ООН; Департамент операцій з підтримання миру

Повний текст:

PDF

Посилання


United Nations. Department of Public Information. [online] Available at :

http://www.un.org/ru/sections/department-public-information/department-publicinformation/department-public-information/index.html. [Accessed 6 February 2018]. Title from the screen.

United Nations. Department of Peacekeeping Operations. [online] Available at : http://www.un.org/ru/peacekeeping. [Accessed 6 February 2018]. Title from the screen.

DPI. (1999). Report of the Secretary General to the UN Security Council. An agenda for the world. Preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping. A / 47/277-S / 24111. New York.

DPI. (1999). Official documents of the General Assembly. Report of the Secretary-General of the United Nations "We are the peoples: the role of the United Nations in the twenty-first century". A / 54/20. New York.

DPI. (2012). Official documents of the General Assembly. Approved resources for peacekeeping operations for the period from 1 July 2012 to 30 June 2013. A / C.5 / 66/18. New York.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Департамент общественной информации [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций : [сайт]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/sections/department-public-information/department-publicinformation/department-public-information/index.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 06.02.2018.

Департамент операций по поддержанию мира [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций : [сайт]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/peacekeeping. – Назва з екрану. – Дата звернення 06.02.2018.

Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности ООН. Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира. А/47/277 - S/24111. – ДОИ. – Нью-Йорк, 1992.

Официальные документы Генеральной Ассамблеи. Доклад Генерального секретаря ООН «Мы, народы: роль ООН в XXI столетии». A/54/20. – ДОИ. – Нью-Йорк, 1999.

Официальные документы Генеральной Ассамблеи. Утвержденные ресурсы на операции по поддержанию мира на период с 1 июля 2012 года по 30 июня 2013 года. A/C.5/66/18. – ДОИ. – Нью-Йорк, 2012.

Copyright (c) 2018 Олександр Михайлович Степко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.