Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; зовнішньої політики і дипломатії; міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій і лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціологічних досліджень у галузі міжнародних відносин.

Процес рецензування

До публікації у наукових збірниках приймаються оригінальні проблемні статті українською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами, які раніше ніде не друкувались.

Процедуру наукової експертизи проходять усі дослідницькі статті, що надійшли в редакційну колегію. Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей і відбувається це протягом 14 днів. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення («UNICHECK»), який визначає рівень унікальності статті. Унікальність має бути не менше 85 %.

Редакційна колегія передає статтю рецензентам за так званим «сліпим» методом рецензування.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

 • прийняття статті до друку;
 • повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів;
 • відмову щодо прийнятті статті до друку.

Процес рецензування та редагування статей максимально автоматизований. База даних системи зберігає інформацію про авторів наукових статей, рецензентів, редакторів та контактну інформацію.

Рецензенти отримують статтю без прізвища автора (авторів) статті, а автору (авторам) не повідомляється про прізвища рецензентів.

Форма рецензії (додаток 1)

Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому висновок електронною поштою. У випадку двох позитивних рецензій, стаття рекомендується до друку. У випадку двох негативних рецензій, стаття не рекомендується до друку. Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово.

Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензента.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Напрямки розділів

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 • Історія та теорія міжнародних відносин;
 • Актуальні питання міжнародних відносин і сучасність;
 • Зовнішня політика і дипломатія;
 • Культурна дипломатія та міжнародне співробітництво в сфері збереження культурної спадщини.

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Історико-теоретичні аспекти міжнародних економічних відносин;
 • Міжнародна торгівля і міжнародних рух капіталів;
 • Міжнародна кооперація та науково-технічне співробітництво;
 • Міжнародні валютні відносини;
 • Міжнародна міграція робочої сили.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 • Актуальні питання історії, теорії і практики міжнародного права;
 • Міжнародно-правовий захист прав людини;
 • Право міжнародної відповідальності і міжнародного правосуддя;
 • Право Європейського Союзу;
 • Проблеми міжнародного приватного права.

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

 • Регіоналістика;
 • Політичне моделювання та прогнозування;
 • Соціологія міжнародних відносин;
 • Соціологічні дослідження в глобалізованому світі.

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 • Суспільні комунікації;
 • Лінгвістичне забезпечення міжнародної діяльності;
 • Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності;
 • Міжнародні медіа-комунікації;
 • Міжнародні комунікативні технології.

Редакційна етика

Політика редакційної ради та редколегії журналу базується на міжнародній практиці щодо забезпечення авторського права і на етичних принципах провідних видавців наукової періодики Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org)

Історія журналу

Рекомендовано до друку вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв (протокол № 23 від 2 березня 2018 р.)