DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133330

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНИЙ ФОРМАТ

Valerii Lastovskyi

Анотація


У статті піднімається питання щодо співвідношення, дослідження і використання теоретичних основ історії міжнародних відносин як достатньо специфічного наукового напряму, який поєднує в собі риси історичних і політичних наук, зокрема всесвітньої історії, історії дипломатії, політології, теорії міжнародних відносин та ін. Поява історії міжнародних відносин пов’язана із розвитком національних історичних наук, дослідженням історії дипломатії, геополітичних концепцій, теорії міжнародних відносин тощо. Результати наукового вивчення історії міжнародних відносин стали основою для вивчення загальних міжнародних процесів. Упродовж усього ХХ ст. цей напрям активно розвивався і на нього впливало протистояння політичних систем. Відповідно, використовувалися антагоністичні ідеології, здійснювався вибірковий підбір історичних фактів та джерел. Дискусійними на сьогодні залишаються такі питання як поняття та предмет історії міжнародних відносин, періодизація, співвідношення із всесвітньою історією, історією дипломатії, теорією міжнародних відносин та іншими науковими напрямами.

Ключові слова


історія міжнародних відносин; теорія міжнародних відносин; історія дипломатії; системна історія; періодизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Astashyn, V. (2011). Methodological problems of teaching the course “History of International Relations”. Pro nunc : Sovremennye politicheskie protcessy [Pro nunc: Contemporary Political Processes], Vol. 10, no 1, pp. 130–139.

Brusylovska, O. (2013). The history of international relations (IIId millennium BC – the middle of the XVIIth century AD): educational and methodical manual. Odesa : Odessa I. I. Mechnikov National University.

Hryhorieva, T. (2014). History of diplomacy: from antiquity to the end of the XVIII century. Kyiv : “Kyievo-Mohylianska Akademiia” Publishing House.

Kissinger, H. (2017). World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History. Kyiv.

Lastovskyi, V. (2017). History of state and law of foreign countries. Kyiv : KNUKiM Publishing.

Lucianus. (1991). Selected Prose. Moscow : Pravda.

Romanov, V. (2011). History and theory of international relations: “points of contact” (from the experience of studying and teaching foreign external policy thought). Pro nunc : Sovremennye politicheskie protcessy [Pro nunc: Contemporary Political Processes], Vol. 10, no. 1, pp. 61–70.

Troian, S. (2016). Structural and functional dimension of a systematic approach in studies of international relations and diplomacy of the Modern era: “European Equilibrium”. Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy [Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine]. Vol. 23 (1), pp. 199–203.

Khizhniak, I. (2011). Systems of international relations in the history of modern times. Kyiv.

Tcygankov. A. (2014). The Russian theory of international relations: what should it be? Comparative politics, no. 2 (15), pp. 65–83.

Di Nolfo, E. (2003). History of International Relations, 1918–1999. Moscow.

Amos, S. Hershey. (1911). The History of International Relations during Antiquity and the Middle Ages. The American Journal of International Law, Vol. 5, pp. 901–933.

Bain, W. (2017). International relations and intellectual history. International relations, Vol. 31 (3), pp. 213–226.

Lawson, G. (2008). What is history in international relations? Millennium: Journal of International Studies, Vol. 37 (2), pp. 415–435.

Malchow, H. L. (2016). History and International Relations: From the Ancient World to the 21th Century. New York ; London.

Puchala, D. J. (2003). Theory and History in International Relations. New York ; London.

Smith, Th.W. (2003). History and International Relations. London ; New York.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асташин В. Методологические проблемы преподавания курса «История международных отношений» (О взаимосвязи истории и теории международных отношений) / В. Асташин // Pro nunc: Современные политические процессы. – 2011. – Т.10, № 1. – С. 130–139.

Брусиловська О. Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н.е. – сер. XVII ст. н.е.) : навч.-метод. посіб. для студентів ОНУ ім. І. І. Мечникова / О. І. Брусиловська, І. М. Коваль. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2013. – 188 с

Григор’єва Т. Історія дипломатії: від давнини до кінця XVIII ст. / Т. Григор’єва. – Київ : Видавн. дім «Києво-Могилянська Академія», 2014. – 177 с.

Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті / Г. Кіссінджер. – Київ, 2017. – 320 с.

Ластовський В. Історія держави і права зарубіжних країн / В. Ластовський. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 195 с.

Лукиан. Избранная проза / Лукиан. – Москва : Правда, 1991. – 720 с.

Романов В. История и теория международных отношений: «точки соприкосновения» (из опыта изучения и преподавания зарубежной внешнеполитической мысли) / В. Романов // Pro nunc: Современные политические процессы. – 2011. – Т. 10, № 1. – С. 61–70.

Троян С. Структурно-функціональний вимір системного підходу в дослідженнях міжнародних відносин і дипломатії доби Модерну: «Європейський еквілібріум» / С. Троян, А. Киридон // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23 (1). – С. 199–203.

Хижняк И. Системы международных отношений в истории Нового времени / И. Хижняк. – Київ, 2011. – 360 с.

Цыганков А. Российская теория международных отношений: какой ей быть? / А. Цыганков // Comparative politics. – 2014. – № 2 (15). – С. 65–83.

Эннио ди Нольфо. История международных отношений, 1918–1999 / Эннио ди Нольфо. – Москва, 2003. – 1310 с.

Amos S. Hershey. The History of International Relations during Antiquity and the Middle Ages / S. Amos // The American Journal of International Law. – 1911. – Vol. 5. – P. 901–933.

Bain W. International relations and intellectual history / W. Bain, T. Nardin // International relations. – 2017. – Vol. 31 (3). – P. 213–226.

Lawson G. What is history in international relations? / G. Lawson, J. Hobson // Millennium: Journal of International Studies. – 2008. – Vol. 37 (2). – P. 415–435.

Malchow H. L. History and International Relations: From the Ancient World to the 21th Century / H. L. Malchow. – New York ; London, 2016. – 336 p.

Puchala D. J. Theory and History in International Relations / D. J. Puchala. – New York ; London, 2003. – 288 p.

Smith Th. W. History and International Relations / Th. W. Smith – London ; New York, 2003. – 240 p.

Copyright (c) 2018 Валерій Васильович Ластовський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.