Про журнал

У збірнику наукових праць «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» висвітлюються актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; зовнішньої політики і дипломатії; міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій і лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціологічних досліджень у галузі міжнародних відносин.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 23121-12961 Р Серія КВ від 29.01.2018.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 30.11.2021 року № 1290 за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

ISSN 2616-745X (print), ISSN 2616-7794 (online)

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік (травень, листопад)

Мова: українська, англійська, польська, французька, німецька (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Голова редакційної колегії: Костиря Інна Олександрівна, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

E-mail: lastov@ukr.net

«Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

Публікація здійснюється за рахунок коштів видавця. Виплата гонорару за публікацію не передбачається. Плата за публікацію рукопису з автора не стягується. Поштова пересилка друкованого екземпляра журналу здійснюється за рахунок коштів автора.

Збірник відображається в таких базах даних:
BASE, Crossref, Google Scholar, DOAJ, ERIH PLUS, Lens, MIAR, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Index Copernicus, ResearchBib, ResearchGate, Scilit, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Поточний номер

№ 13 (2024)
Опубліковано: 2024-06-26

Весь випуск

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Переглянути всі випуски