DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133325

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ВІЙНА: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Roman Bezsmertnyi

Анотація


Стаття присвячена розгляду проблеми виникнення і можливості припинення українсько-російської війни в контексті геополітичних змін, які відбуваються у світовому масштабі, починаючи з 2004 р. Українськоросійський конфлікт не можна сприймати як виключно прикордонний чи регіональний. Він має всі ознаки геополітичного конфлікту. З метою розкриття теми застосовується цілий ряд методів, властивих для історичних та політичних наук: методи аналізу, діалектичний, історико-порівняльний, історикогенетичний, історико-системний. Мета цієї роботи: представити загальний розвиток геополітичних процесів, у тому числі й крізь призму протистояння і співробітництва основних міжнародних акторів – США, ЄС, Російської Федерації. Розкриваються основні проблеми, які стоять перед Україною як державою у стосунках не лише із Росією, але й США, європейськими країнами, передовсім сусідами (Угорщина, Польща, Білорусь) та ін. Стверджується, що на сьогоднішній момент світова спільнота є фактично не готовою до вирішення українсько-російської війни. Свідченням цього є й відсутність будь-якої програми дій від ООН – універсальної міжнародної організації, фундаторами якої свого часу виступили саме Україна і Росія. Очевидно, що українськоросійська війна не буде вирішена найближчим часом, аж до моменту, поки не відбудеться переформатування міжнародних відносин у загальносвітовому масштабі, до створення нової міжнародної системи.

Ключові слова


Україна; Росія; США; геополітика; українсько-російська війна; зовнішня політика; європейська політика; ООН

Повний текст:

PDF

Посилання


Batynskyi, S. (2014) Russian quasicivilization: a historic challenge for Ukraine and the world. Drohobych, Posvit.

Horbulina, V. Ed. (2017). World hybrid war: Ukrainian front. Kyiv : National Institute for Strategic Studies.

Mearsheimer, John J. (1993) The case for a Ukrainian nuclear deterrent, Foreign Affairs, vol. 72, no. 3, pp. 67–80.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Батинський С. Російська квазіцивілізація: історичний виклик для України і світу / С. Батинський. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 100 с.

Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. Горбуліна. – Київ : НІСД, 2017. – 496 с.

Mearsheimer John J. The case for a Ukrainian nuclear deterrent / John J. Mearsheimer // Foreign Affairs. – 1993. – Vol. 72, №. 3. – P. 67–80.

Copyright (c) 2018 Роман Петрович Безсмертний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.