DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133343

АНАЛІЗ ПРАВОВИХ АКТІВ В ГАЛУЗІ МИТА ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОЛЬЩІ В 1919–1920 РР.

Andrzej Antoni Wawrynik

Анотація


Одним з основних інструментів, що захищають державу, є мито. Воно повинно виконувати декілька функцій, з яких найважливішою – економічна. Впроваджувані митні тарифи захищають внутрішній ринок, інтереси громадян та одночасно забезпечують державну Казну значним надходженням платіжних ресурсів до її бюджету. У статті показано формування польської митної системи, перший митний тариф, а також курс валюти деяких країн по відношенню до тодішньої польської марки. Дослідження було проведено як один з елементів наукових досліджень щодо розвитку східного кордону Польщі. Брак детальних досліджень був вирішальним чинником написання статті. Також важливим було те, що в 2018 р. Польща відзначила 100-ту річницю відновлення незалежності після 123 років полону. Ця стаття є одним із елементів дослідження формування Республіки Польща в межах певних кордонів і на певній території. Предметом дослідження була організація митної служби у відродженні Польщі. Найважливішою метою наукового завдання було розроблення обговорень найважливіших правових актів організації митної служби, митних тарифів та особливостей роботи перших митних службовців у Другій Польській Республіці.

Ключові слова


кордон, митний тариф, курси валют, митна структура, Польща, Росія, Австро-Угорщина

Повний текст:

PDF

Посилання


lat Polskiej Administracji Celnej, „Wiadomości Celne” 2009, nr. 1–2, s. 3.

Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim, Dziennik Ustaw (Dz.U.) 1918, nr 1, poz. 1

Historia, http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/sluzba-celna/historiaadministracji-celnej;jsessionid=35530F77C14526DE679BB947F932CB3C data pobrania (5 I 2013).

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. Dz. U. 1919, nr. 95, poz. 511.

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. Dz.U. 1919, nr. 95, poz. 511, paragraf 5.

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. Dz.U. 1919, nr. 95, poz. 511, paragraf 6.

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych Dz.U. 1920, nr. 12, poz. 67.

Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie płacenia cła od niektórych towarów w złocie Dz.U. 1920, nr. 19, poz. 98.

Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie płacenia cła od niektórych towarów w złocie Dz.U. 1920, nr. 19, poz. 98, art. 1.

Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej Dz.U. 1920, nr. 51, poz. 314.

Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 roku o taryfie celnej, Dz. U. 1919, nr. 95, poz. 510.

Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 roku o taryfie celnej, Dz. U. 1919, nr. 95, poz. 510, art. 17.

Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie godzin urzędowania w urzędach celnych kolejowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego Dz.U. 1920, nr. 43, poz. 263.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 roku o postępowaniu celnym Dz.U. 1921, nr. 11, poz. 64.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 roku o postępowaniu celnym Dz.U. 1921, nr. 11, poz. 64, paragraf 2.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów celnych i taryfy celnej na obszary województw wołyńskiego, poleskiego i nowogrodzkiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego Dz.U. 1921, nr. 66, poz. 424.

Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006, s. 118.

Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006, s. 119.

Upamiętniliśmy odzyskanie niepodległości – kompania honorowa Służby Celnej, www.mf.gov.pl/pl/słuzba-celna/wiadomosci/aktualnosci data pobrania (5 I 2013).

Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, Dz.U. 1919, nr. 65, poz. 391.

Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, Dz.U. 1919, nr. 65, poz. 391, art. 2, pkt. C.

Woźniczko M., Polska administracja celna w okresie międzywojennym, „Monitor Prawa Podatkowego o Celnego” 1996, s. 1, 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Вавринюк Анджей Антоні

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.