DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133335

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Tetiana Perha

Анотація


Метою дослідження є аналіз екологічного врядування у країнах Східного партнерства. Дослідження здійснено на основі аналізу документів Європейського Союзу та країн Східного партнерства щодо впровадження засад екологічного врядування. У результаті дослідження з’ясовано сутність термінів «врядування», «екологічне врядування», «європейське екологічне врядування». Визначено головні принципи і цінності європейського екологічного врядування. Проаналізовано екологічний вектор політики Східного партнерства та заходи, що сприяють впровадженню екологічного врядування, зокрема флагманську ініціативу Східного партнерства щодо ефективного екологічного врядування (2009) і (Люксембурзьку) Декларацію міністрів щодо співпраці у галузі навколишнього середовища та зміни клімату (2016). Виявлено роль Європейського Союзу у вдосконаленні державного управління і проведенні ефективних реформ у країнах Східного партнерства, зокрема імплементації в екологічну політику таких європейських цінностей, як демократія, верховенство закону, залученість, прозорість, оцінка впливу. Зроблено висновок, що протягом 2009–2017 рр. спостерігається певний прогрес у впровадженні екологічного врядування в Україні, Молдові, Білорусі, Азербайджані, Вірменії та Грузії, однак існує ще багато перепон, які гальмують цей процес. Україна перша серед країн Східного партнерства розробила «м’який» інструмент впровадження в життя принципів належного екологічного врядування, унаочнений у «Дорожній карті з втілення положень Люксембурзької декларації» (2017), що на даний час перебуває у процесі вдосконалення. Значимість дослідження полягає у визначенні ключової ролі європейських цінностей у впровадженні екологічного врядування і пропозиції щодо їх широкого включення не лише до вказаного документу, а і до управлінської практики в Україні.

Ключові слова


Україна; ЄС; Східне партнерство; екологічне врядування; довкілля

Повний текст:

PDF

Посилання


Humeniuk, V. (2012). Good environmental governance in the Eastern Partnership countries: the work is endless: European space. Kyiv. [online] Available at:

https://eu.prostir.ua/files/1331819362039/Environmentalgovernance_PB_15.03_ukr.pd f. [Accessed 15 February 2018]. Title from the screen.

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. (2017). Ministry of Environmental Protection Announces Roadmap on the Implementation of the Provisions of the Luxembourg Declaration. Kyiv. [online] Available at : https://menr.gov.ua/news/31791.html. [Accessed 13 February 2018]. Title from the screen.

Mаmа–86. (2017). Monitoring and evaluation of Ukraine’s implementation of the provisions of the Luxembourg Declaration on environmental governance. Kyiv. [online] Available at : https://mama-86.org/index.php/ua/65-diialnist/diialnist-napriamku-ekolohizatsiia/monitorynh-taotsinka-vprovadzhennia-polozhen-liuksemburzkoi-deklaratsii-shcho-stosuiutsiaekolohichnoho-vriaduvannia. [Accessed 15 February 2018]. Title from the screen.

Mаmа–86. (2014). Towards Good Environmental Governance in the Eastern Partnership: Second Assessment (resume). [online] Available at : http://archive.mama-86.org/index.php/uk/ecologization/docs/705-2015-05-26-08-5714.html. [Accessed 13 February 2018]. Title from the screen.

Ostap Semerak: In Ukraine, there are more landfill than in China/ (2016). Liga Novosti [League of News], [online] Available at : http://news.liga.net/interview/politics/12845989ostap_semerak_v_ukra_n_sm_tt_zvalishch_b_lshe_n_zh_v_kita.htm. [Accessed 16 February 2018]. Title from the screen.

Mama–86. (2017). Advancing Belarus, Moldova and Ukraine for the European Environmental Governance Reforms. Kyiv. Available at : http://eapcsf.eu/wp-content/uploads/Anna-Onisimova-Golubovska.pdf. [Accessed 16 February 2018]. Title from the screen.

European Commission. (2016). Declaration on cooperation on environment and climate change in the Eastern Partnership. Brussels. [online] Available at : http://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/declaration_on_cooperation_e astern_partnership.pdf. [Accessed 17 February 2018]. Title from the screen.

European Commission. (2015). Environmental Governance and Climate Change Prevention. Flagship Initiative. [online] Available at: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/riga/20150518_flagship_env.pdf. [Accessed 18 February 2018]. Title from the screen.

European Union. The Eastern Partnership [Electronic recource] : European Union. [online] Available at : https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership_en. [Accessed 18 February 2018]. Title from the screen.

UNECE. (2016). The Eighth Environment for Europe Ministerial Conference. Batumi. [online] Available at : https://www.unece.org/index.php?id=41721. [Accessed 19 February 2018]. Title from the screen.

White Paper on governance. (2001). [online] Available at : http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l10109. [Accessed 19 February 2018]. Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гуменюк В. Належне екологічне врядування в країнах Східного Партнерства: роботи непочатий край [Електронний ресурс] : Європейський простір / В. Гуменюк, З. Міщук. – Київ, 2012. – Режим доступу:

https://eu.prostir.ua/files/1331819362039/Environmentalgovernance_PB_15.03_ukr.pd f. – Назва з екрану. – Дата доступу 15.02.2018.

Мінприроди оприлюднило дорожню карту щодо імплементації положень Люксембурзької декларації [Електронний ресурс] / М-во екології та природних ресурсів України. – Київ, 2017. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/31791.html. – Назва з екрану. – Дата доступу 13.02.2018.

Моніторинг та оцінка впровадження Україною положень Люксембурзької декларації, що стосуються екологічного врядування [Електронний ресурс] / Мама-86. – Київ, 2017. – Режим доступу: https://mama86.org/index.php/ua/65-diialnist/diialnist-napriamku-ekolohizatsiia/monitorynh-taotsinka-vprovadzhennia-polozhen-liuksemburzkoi-deklaratsii-shcho-stosuiutsiaekolohichnoho-vriaduvannia. – Назва з екрану. – Дата доступу 15.02.2018.

На шляху до належного екологічного врядування в країнах Східного партнерства: друга оцінка [Електронний ресурс] (резюме) / Мама-86. – 2014. – Режим доступу: http://archive.mama-86.org/index.php/uk/ecologization/docs/7052015-05-26-08-57-14.html. – Назва з екрану. –Дата доступу 13.02.2018.

Остап Семерак: в Україні сміттєзвалищ більше, ніж в Китаї [Електронний ресурс] / Лига Новости. – 2016. – 28 верес. – Режим доступу: http://news.liga.net/ua/interview/politics/12867360ostap_semerak_v_ukra_n_sm_tt_zvalishch_b_lshe_n_zh_v_kita.htm. – Назва з екрану. – Дата доступу 16.02.2018.

Advancing Belarus, Moldova and Ukraine for the European Environmental Governance Reforms [Electronic recource] / Мама-86. – Київ, 2017. – Mode of access: http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Anna-Onisimova-Golubovska.pdf. – Last access: 16.02.2018. – Title from the screen.

Declaration on cooperation on environment and climate change in the Eastern Partnership [Electronic recource] : European Commission. – Brussels, 2016. – Mode of access:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/declaration_on_cooperation_e astern_partnership.pdf. – Last access: 17.02.2018. – Title from the screen.

Environmental Governance and Climate Change Prevention. Flagship Initiative [Electronic recource] : European Commission. – Mode of access: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/riga/20150518_flagship_env.pdf. – Last access: 18.02.2018.– Title from the screen.

The Eastern Partnership [Electronic recource] : European Union. – Mode of access: https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership_en. – Last access: 18.02.2018.– Title from the screen.

The Eighth Environment for Europe Ministerial Conference [Electronic recource] // UNECE. – Batumi, 2016. – Mode of access: https://www.unece.org/index.php?id=41721. – Last access: 18.02.2018. – Title from the screen.

White Paper on governance [Electronic recource]. – 2001. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l10109. – Last access: 18.02.2018. – Title from the screen.

Copyright (c) 2018 Тетяна Юріївна Перга

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.