Редакційний штат

Голова редакційної колегії

В. В. Ластовський, Київський національний університет культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор, Ukraine

Заступник голови редакційної колегії

О. О. Білецька, Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine