DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133327

ДИНАМІКА ВІДНОСИН УКРАЇНА – ЄС У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОВІДНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ ПОЛЬЩІ (2010 р.)

Ihor Derevianko

Анотація


У статті на основі публікацій польських якісних періодичних видань розкрито змістовне наповнення, характер і проблеми партнерських відносин України з Європейським Союзом, визначено їх реальну динаміку та зовнішньополітичну стратегію України щодо ЄС. Актуальність теми дослідження визначається зростанням інтересу провідних польських видань до європейської політики України та необхідністю конструювання нової якості українсько-польських відносин у форматі взаємодії між Україною і ЄС. З’ясовано рівень відображення тематики в якісній польській пресі. Встановлено, що польська періодика досить оперативно реагує на хід розвитку відносин Україна – ЄС, оцінюючи і коментуючи політичні події та явища. Провідні польські видання, повідомляючи про зовнішньополітичні кроки України на європейській арені, виходять з примату національних інтересів. Польські друковані ЗМІ, широко висвітлюючи непростий характер відносин між Україною та ЄС, одноосібно формують уявлення про європейський напрям зовнішньої політики України та створюють підґрунтя для подолання несприятливих тенденцій. Для висвітлення змісту відносин між Україною та ЄС використані такі загальнонаукові підходи як системний, інформаційний, семіотичний. Системний метод у поєднанні з проблемно-хронологічним дозволив проаналізувати відносини України з Європейським Союзом.

Ключові слова


Україна; ЄС; євроінтеграція; євроінтеграційна політика; польські ЗМІ

Повний текст:

PDF

Посилання


Verkhovna Rada of Ukraine, [online] Available at : http://www.rada.gov.ua. [Accessed 11 February 2018]. Title from the screen.

Ministry of Economics and European Inegration of Ukraine, [online] Available at : http:// www.me.gov.ua. [Accessed 13 February 2018]. Title from the screen.

Zhuhai, V.Y. (2006). The formation of high-quality press in the post-communist world. D.Ed. Lviv National University named after Ivan Franko.

The Law of Ukraine On the Principles of Internal and Foreign Policy from July 7, 2010, № 2411-VI. (2010). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], no. 55, p. 17, article 1840.

Kruhlashov, A.M. (2010). European integration at the beginning of the new millennium: a guide. Part 1. Chernivtsi.

Nosova, B.M. (2008). Mass-media support of Ukraine’s political orientations in the context of Euro-Atlantic integration. D.Ed. Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Petriv, T.I. (1997). Problems of European integration processes in the modern information context. D.Ed. Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Poplavska, V.V. (2007). Trends and prospects of European integration processes in the newspaper periodicals of Ukraine and Poland. D.Ed., Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Tamm, A.Ye. (2011). State policy of Ukraine in the field of European integration. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia : zbirnyk naukovykh prats [Theory and practice of public administration: a collection of scientific works], issue 2 (33), pp. 400–406.

Yurychko, A.V. (2007). Information manipulations in reports of world periodicals in the context of information security of Ukraine: the state and ways of counteraction. D.Ed., Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Bielecki, T. (2010). Janukowycza flirt z UE. Gazeta Wyborcza, no. 50, p. 12.

Bielecki, Т. (2010). Prezydent Janukowycz podbija Brukselę. Gazeta Wyborcza, no. 51, p. 8.

Górska, A. (2010). Ukraina. Nowa Europa Wschodnia, no. 16, pp. 13–15.

Haszczyński, J. (2010). Między Brukselą a Moskwą. Rzeczpospolita, no. 8742, p. 10.

Kluczem do rozwiązania problemów na Ukrainie jest w Brukseli. (2010). Dziennik Gazetа Prawnа, no. 38 (2669), P. 7.

Kościński, P. (2010). Ukraina: zwrot o 180 st. Rzeczpospolita, no. 8664, p. 10.

Kościński, P. (2010). Zbliżyć Ukrainę do Europy. Rzeczpospolita, no. 8780,p. 11.

Kościński, Р. (2011). Ukraina powoli w Europie. Rzeczpospolita, no. 911, p. 10.

Kublik, A. (2011). Zawody Unii z Rosją w przeciąganiu Ukrainy. Gazeta Wyborcza, no. 87, p. 27.

Kwiatkowska, K. (2010). Vulgar wielokierunkowe. Wprost, no. 9 (1405), pp. 54–56.

Serwetnyk, T. (2010). Janukowycz między Brukselą a Moskwą. Rzeczpospolita, no. 8544, p. 2.

Serwetnyk, T. (2010). Rok testu dla władz w Kijowie. Rzeczpospolita, no. 8608, p. 1.

Serwetnyk, Т. (2011). Janukowycz nie śpieszy ku integracji z UE. Rzeczpospolita, no. 9088, p. 12.

Słojewska, A. (2010). Ukraińcy pojadą do Unii bez wiz. Rzeczpospolita, no. 8784, p. 13.

Słojewska, А. (2011). Europejskie nadzieje Ukrainy. Rzeczpospolita, no. 8970, p. 8.

Szeptycki, A. (2010). Two Vision Ukraina. Rzeczpospolita, no. 8743, p. 12.

Ślubowski, G. (2010). Dryfowanie Ukrainy. Wprost, no. 8 (1412), pp. 66–69.

Świat w skrocie. (2010). Gazeta Wyborcza, no. 153, p. 8.

UE kusi Ukrainę. (2010). Gazeta Wyborcza, no. 273, p. 9.

Ukraiński impas na Wschodzie i West. (2011). Dziennik Gazeta Prawna, no. 245 (3131), p. 8.

Wojciechowski, M. Wszyscy chcieli dobrze, wyslo jak zwykle. Gazeta Wyborcza. – 01.03.2010. – no. 50. – p. 19.

Wojciechowski, M. (2010). Ukraina uśmiecha się do Europy. Gazeta Wyborcza, no. 269, p. 11.

Wojciechowski, М. (2011). Ukraina na granicy demokracji. Gazeta Wyborcza, no. 29, p. 2.

Wojciechowski, М. (2011). Ukraina i UE. Gazeta Wyborcza, no. 49, p. 9.

Wojciechowski, M. (2011). Kijow odrzuca Europe. Gazeta Wyborcza, no. 267, p. 2.

Zasuń, R. (2010). Ukraina 2 lata po kryzysie. Gazeta Wyborcza, no. 220, p. 26.

Zawadzki, M. (2010). Janukowycz: Bliżej UE. Gazeta Wyborcza, no. 35, p. 9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 11.02.2018.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.me.gov.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 13.02.2018.

Жугай В. Й. Становлення ясної преси у посткомуністичному світі:

дис. ...канд.філол.наук: 10.01.08/ Жугай В.Й. ; Львів. нац.ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 191 с.

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. № 2411-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55. – С. 17. – Ст. 1840.

Круглашов А. М. Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття : довідник / А. М. Круглашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко. – Чернівці, 2010. – Ч. 1. – 212 с.

Носова Б. М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції : дис. … канд. наук : 27.00.04 / Носова Б. М. ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка – Київ, 2008. – 187 с.

Петрів Т. І. Проблеми європейських інтеграційних процесів у сучасному інформаційному контексті : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Петрів Т. І. ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка – Київ, 1997. – 152 с.

Поплавська В. В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Поплавська В. В. ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка – Київ, 2007. – 197 с.

Тамм А. Є. Державна політика України у сфері європейської інтеграції

/ А. Є. Тамм // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 2 (33). – С. 400–406.

Юричко А. В. Інформаційні маніпуляції у повідомленнях світової періодичної преси в контексті інформаційної безпеки України: стан та шляхи протидії : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Юричко А. В. ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка – Київ, 2007. – 191 с.

Bielecki T. Janukowycza flirt z UE. / T. Bielecki // Gazeta Wyborcza. – 01.03.2010. – Nr. 50. – S. 12.

Bielecki Т. Prezydent Janukowycz podbija Brukselę / T. Bielecki // Gazeta Wyborcza. – 02.03.2010. – Nr 51. – S. 8.

Górska A. Ukraina / A. Górska // Nowa Europa Wschodnia. – 2010. – Nr.16. – S. 13–15.

Haszczyński J. Między Brukselą a Moskwą / J. Haszczyński // Rzeczpospolita. – 02.10.2010. – Nr. 8742. – S. 10.

Kluczem do rozwiązania problemów na Ukrainie jest w Brukseli // Dziennik Gazetа Prawnа. – 24.02.2010. – Nr 38 (2669). – S. 7.

Kościński P.Ukraina: zwrot o 180 st / Piotr Kościński // Rzeczpospolita. – 03.07.2010. – Nr. 8664. – S. 10.

Kościński P. Zbliżyć Ukrainę do Europy / P. Kościński // Rzeczpospolita. – 18.11.2010. – Nr. 8780. – S. 11.

Kościński Р. Ukraina powoli w Europie / Р. Kościński // Rzeczpospolita. – 19.12.2011. – Nr. 9110. – S. 10.

Kublik A. Zawody Unii z Rosją w przeciąganiu Ukrainy / A. Kublik // Gazeta Wyborcza. – 14.04.2011. – Nr. 87. – S. 27.

Kwiatkowska K. Vulgar wielokierunkowe / K. Kwiatkowska // Wprost. – 2010. – Nr. 9 (1405). – S. 54–56.

Serwetnyk T. Janukowycz między Brukselą a Moskwą / T. Serwetnyk, K. Zuchowicz // Rzeczpospolita. – 09.02.2010. – Nr. 8544. – S. 2.

Serwetnyk T. Rok testu dla władz w Kijowie / T. Serwetnyk // Rzeczpospolita. – 26.04.2010. – Nr. 8608. – S. 1.

Serwetnyk Т. Janukowycz nie śpieszy ku integracji z UE / T. Serwetnyk // Rzeczpospolita. – 23.11.2011. – Nr. 9088. – S. 12.

Słojewska A. Ukraińcy pojadą do Unii bez wiz / A. Słojewska // Rzeczpospolita. – 23.11.2010. – Nr. 8784. – S. 13.

Słojewska А. Europejskie nadzieje Ukrainy / A. Słojewska // Rzeczpospolita. – 05.07.2011. – Nr. 8970. – S. 8.

Szeptycki A. Two Vision Ukraina / A. Szeptycki // Rzeczpospolita. – 04.10.2010. – Nr. 8743. – S. 12.

Ślubowski G. Dryfowanie Ukrainy / G. Ślubowski // Wprost. – 2010. – Nr. 8 (1412). – S. 66–69.

Świat w skrocie // Gazeta Wyborcza. –03.07.2010. – Nr. 153. – S. 8.

UE kusi Ukrainę // Gazeta Wyborcza. –23.11.2010. – Nr. 273. – S. 9.

Ukraiński impas na Wschodzie i West // Dziennik Gazeta Prawna. – 20.12.2011. – Nr. 245 (3131). – S. 8.

Wojciechowski М. Wszyscy chcieli dobrze, wyslo jak zwykle / M. Wojciechowski // Gazeta Wyborcza. –01.03.2010. – Nr. 50. – S. 19.

Wojciechowski M. Ukraina uśmiecha się do Europy / M. Wojciechowski // Gazeta Wyborcza. – 18.11.2010. – Nr. 269. – S. 11.

Wojciechowski М. Ukraina na granicy demokracji / M. Wojciechowski // Gazeta Wyborcza. – 05.02.2011. – Nr. 29. – S. 2.

Wojciechowski М. Ukraina i UE / M. Wojciechowski // Gazeta Wyborcza. – 01.03.2011. – Nr. 49. – S. 9.

Wojciechowski M. Kijow odrzuca Europe / M. Wojciechowski // Gazeta Wyborcza. – 17.11.2011. – Nr. 267. – S. 2.

Zasuń R. Ukraina 2 lata po kryzysie / R. Zasuń // Gazeta Wyborcza. – 20.09.2010. – Nr. 220. – S. 26.

Zawadzki M. Janukowycz: Bliżej UE / M. Zawadzki // Gazeta Wyborcza. – 11.02.2010. – Nr. 35. – S. 9.

Copyright (c) 2018 Ігор Петрович Дерев’янко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.