Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; зовнішньої політики і дипломатії; міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій і лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціологічних досліджень у галузі міжнародних відносин.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 23121-12961 Р Серія КВ від 29.01.2018.

ISSN 2616-745X (print), ISSN 2616-7794 (online)

Рік заснування: 2018.
Періодичність друку: 2 рази на рік (січень/лютий та червень/липень)
Мова: українська, англійська, російська, польська, французька, німецька (змішаними мовами)
Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв
Голова редакційної колегії: Ластовский Валерий Васильевич, доктор історичних наук, професор.
E-mail: international.knukim@gmail.com

«Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

Збірник відображається в наступних базах даних: SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (УРАН).

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти