Про журнал

У збірнику наукових праць «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» висвітлюються актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; зовнішньої політики і дипломатії; міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій і лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціологічних досліджень у галузі міжнародних відносин.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 23121-12961 Р Серія КВ від 29.01.2018.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 30.11.2021 року № 1290 за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

ISSN 2616-745X (print), ISSN 2616-7794 (online)

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік (червень та грудень)

Мова: українська, англійська, польська, французька, німецька (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Голова редакційної колегії: Поплавський Михайло Михайлович – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, президент Київського національного університету культури і мистецтв, народний артист України (Україна).

E-mail: lastov@ukr.net

«Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

Публікація здійснюється за рахунок коштів видавця. Виплата гонорару за публікацію не передбачається. Плата за публікацію рукопису з автора не стягується. Поштова пересилка друкованого екземпляра журналу здійснюється за рахунок коштів автора.

Збірник відображається в таких базах даних:
BASE, Crossref, Google Scholar, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Lens, Index Copernicus, Journal Factor, ResearchBib, ResearchGate, Scilit, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Поточний номер

№ 10 (2022)
Опубліковано: 2022-12-24

Весь випуск

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Переглянути всі випуски