Праксеологія легітимації аутопоезису концепту «штучний інтелект»

Автор(и)

  • Інна Олександрівна Костиря Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0003-2654-8472
  • Олександр Іванович Дікарєв Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0003-1203-2168

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-745X.13.2024.306869

Ключові слова:

штучний інтелект, закони роботіки, адхократія, нетократія, кібернетична деонтологія

Анотація

Дослідження присвячене актуалізованому в січні 2024 р. в Давосі дискурсу щодо розробки та легітимації штучного інтелекту (ШІ) в трикутнику суперпотуг-інноваторів «США – ЄС – Китай». Феномен ШІ нами розглядається в категоріях когнітивної науки, що обумовлено близькістю, але не тотожністю позиціонування «концепту ШІ» та «поняття ШІ». Констатуємо, що проясненням поняття «ШІ» ще у 1969 р. зацікавилися аналітики Джон Маккарті та Патрік Дж. Хейс. В аналізі використовуємо їх тези про те, що: 1) поняття ШІ має витоки у феномені «інтелектуальних машин» часів Лейбніца; 2) наука про ШІ починається зі статті Тюрінга (Turing, 1950) «Обчислювальна техніка та інтелект» та із ідей Шеннона (Shannon, 1950) про те, як машину можна запрограмувати для гри в шахи (McCarthy and Hayes, 1969, р.463). Концепт «ШІ» позиціонуємо в номінації Товариства робототехніки та автоматизації (IEEE) США в матеріалах «Історія робототехніки: наративи та мережі» (Sabanovic et al., 2015). Наратив тут актуалізується в парадигмі дослідників К. Діндлера та О. С. Іверсена (Dindler and Iversen, 2007, р.232) як «запит на вигадку» (Fictional Inquiry), як техніка проєктування, дизайну майбутнього, що дозволяє «обхід існуючих соціокультурних структур та певного контексту шляхом створення частково вигаданих ситуацій, оповідей та артефактів». Концепт «праксеологія» (praxéologie) нами використано в парадигмі класифікатора наук Луї Бурдо (Bourdeau, 1882), актуалізованого Дж. фон Нойманом та О. Моргенштерном (von Neumann and Morgenstern, 2007) для означення математичної теорії ігор та стратегій. Концепт «автопоезис» (autopoietic) ми розглядаємо в кібернетичній парадигмі X. Матурани та Ф. Варели (Maturana and Varela, 1980), соціокібернетики, праць ряду дослідників (Dignum, 2019; Glaisyer, 2010; Gordon, 2021; Koetse, 2024). Концепт «легітимація» ми розглядаємо: 1. У витоках давньоримської традиції «конституціоналізму» Полібія; 2. У «De legibus» Цицерона, де вони були розвинуті і де легітимність позиціонує необхідність симетрії поведінки владних суб’єктів із вимогами норм закону у формулах «potestas ligitima» та «legitimum imperium» (Cicero, 1841); 3. У тріаді концепцій Лейбніца (Leibniz, 1667): (1) «Scientia generalis» – (2) «Subjectum Juris» – (3) «Politica hermetica» для прояснення ряду питань щодо: 1) ставлення до технічних артефактів; 2) наслідків саморозвитку мереж ШІ; 3) «самовиробництва ідентичності» ШІ в багатовимірному співвідношенні категорій «сущого» та «належного» у формуванні кібернетичної деонтології як синтезу інформаційної етики, як сущого та інформаційного права, як належного в аутопоезисі; 4. Концепті Азімова «роботіка» та змісті його 3-х законів для роботів; 5. Парадигмі ООН у документі «World 2005 Robotics Report (Abu-Shaqra, 2014, p.94). «Politica hermetica» ШІ розглядається в парадигмі Т. Джордана (Jordan, 1999) про те, що ми є свідками становлення кібервлади (technopowe) нової мереженої еліти (адхократів та нетократів), що: 1) на рівні індивідів проявляється через плинність ідентичності, переосмислення ієрархій та потоків інформації у формі кіберполітики (cyberpolitics); 2) саме технічне середовище визначає природу та межі віртуальних спільнот і особистостей; 3) техновлада виражається в домінуванні (domination), особливо з боку нової еліти, включаючи корпорації, які володіють кібернетичними знаннями (cybernetically proficient corporations), хакерів і уряди.

Біографії авторів

Інна Олександрівна Костиря, Київський національний університет культури і мистецтв

Докторка політичних наук, професорка

Олександр Іванович Дікарєв, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат політичних наук, доктор в галузі права, доцент кафедри міжнародних відносин

Посилання

Abu-Shaqra, B., 2014. The Laws of Robots. International Journal of Technoethics, 5 (2), pp.94-96.

Aiton, E.J., 1985. Leibniz: A Biography. Bristol: Hilger.

Ajitjaokar, 2023. NIST Artificial Intelligence Risk Management Framework. Data Science Central, [online] 31 January. Available at: <https://www.datasciencecentral.com/nist-artificial-intelligence-risk-management-framework/> [Accessed 10 January 2024].

Anderson, H., 2023. The White House Executive Order on AI: Assessing AI Risk with Automated Testing. Robust Intelligence, [online] 30 October. Available at: <https://www.robustintelligence.com/blog-posts/white-house-executive-order-on-ai?gclid=EAIaIQobChMI6b-Ep4jpgwMVjYxoCR3P0gsKEAAYASAAEgI8ofD_BwE> [Accessed 10 January 2024].

Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), 2023. [online] National Institute of Standards and Technology. Available at: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf> [Accessed 20 December 2023].

Asaro, P.M., 2008. From Mechanisms of Adaptation to Intelligence Amplifiers: The Philosophy of W. Ross Ashby. In: Ph. Husbands, O. Holland and M. Wheeler, eds. The Mechanical Mind in History. [e-book] Cambridge: The MIT Press, pp.149- 184. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262083775.003.0007

Ashby, W.R., 1961. What is an intelligent machine? In: IRE-AIEE-ACM '61 (Western). Papers presented conference, Los Angeles California, May 9-11, 1961. [e-journal] New York: Association for Computing Machinery, pp.275-280. https://doi.org/10.1145/1460690.1460721

Asimov, I., 1991. Runaround. In: I, Robot. New York: Bantam Books.

Azizi, O., 2023. Reexamining Isaac Asimov's "Three Laws of Robotics". LinkedIn, [online] 21 June. Available at: <https://www.linkedin.com/pulse/reexamining-isaac-asimovs-three-laws-robotics-azizi-othman> [Accessed 10 January 2024].

Bard, A. and Söderqvist, J., 2002. Netocracy: The New Power Elite and Life After Capitalism. London: Pearson Education.

Berger, P. and Luckmann, T., 1991. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociolo of Knowledge. New York: Penguin Books.

Bourdeau, L., 1882. Théorie des sciences: Plan de Science intégrale. Paris: Librairie Germer Baillière et Cie. T.2.

Bradford, A., 2023. Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197649268.001.0001

Cao, L. ed., 2023. Handbook of Artificial Intelligence and Big Data Applications in Investments. [online] CFA Institute Research Foundation. Available at: <https://rpc.cfainstitute.org/-/media/documents/article/rf-brief/ai-and-big-data-in-investments.pdf> [Accessed 10 January 2024].

Center for AI Safety, 2023. Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as pandemics and nuclear war. [online] Available at: <https://www.safe.ai/statement-on-ai-risk> [Accessed 10 January 2024].

Cicero, M.T., 1841. The Political Works of Marcus Tullius Cicero: Comprising his Treatise on the Commonwealth; and his Treatise on the Laws. Translated F. Barham. London: Edmund Spettigue. Vol.1.

Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications Infrastructure, 2009. [online] Available at: <https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/documents/2700108/Document-28.pdf>

Dignum, V., 2019. Responsible Artificial Intelligence. How to Develop and Use AI in a Responsible Way. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30371-6

Dindler, C. and Iversen, O.S., 2007. Fictional Inquiry–design collaboration in a shared narrative space. CoDesign, [e-journal] 3 (4), pp.213-234. https://doi.org/10.1080/15710880701500187

Dopico, J.R.R., Dorado, J. and Pazos, A., 2009. Encyclopedia of Artificial Intelligence. New York: Information Sci. Vol.3. Future of Life Institute, 2023. Pause Giant ai Experiments: An Open Letter. [online] 22 March. Available at: <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/> [Accessed 10 January 2024].

Glaisyer, T., 2010. Political Factors: Digital Activism in Closed and Open Societies. In: M. Joyce, ed. Digital activism decoded: the new mechanics of change. New York: International Debate Education Association, pp.85-98.

Goffman, E., 1967. Interaction Ritual: Essays in Face-to-Face Behavior. New York: Doubleday.

Gordon, J.S., 2021. AI and law: ethical, legal, and socio-political implications. AI & Society: Knowledge, Culture and Communication, [e-journal] 36, pp.403- 404. https://doi.org/10.1007/s00146-021-01194-0

Jordan, T., 1999. Cyberpower: The culture and politics of cyberspace and the Internet. [e-book] London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203448632

Koetse, M., 2024. In the race for AI supremacy, China and the US are travelling on entirely different tracks. The Gardian, [online] 9 January. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2024/jan/09/in-the-race-for-ai-supremacy-china-and-the-us-are-travelling-on-entirely-different-tracks> [Accessed 10 January 2024].

Leibniz, G.W., 1667. Nova Methodus Discendae Docendaeque Iurisprudentiae : Ex artis Didacticae Principiis in parte Generali. Francofurti: Zunnerus.

Lenardon, J.P.A., 2017. The regulation of artificial intelligence. Master Thesis. Tilburg University.

Lopez, C.J. coord., 2019. La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD. 2th ed. Madrid: Wolters Kluwer.

Machiavelli, N., 2014. The Prince. Translated: W. Marriott. London: CreateSpace.

Maturana, H. and Varela, F., 1980. Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living. [e-book] Dordrecht: D. Reidel Publishing Co. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

McCarthy, J. and Hayes, P.J., 1969. Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence. In: B. Meltzer and D. Michie, eds. Machine Intelligence. Edinburgh: Edinburgh University Press. Vol. 4, pp.463-502.

Moore, D. and Rid, T., 2016. Cryptopolitik and the Darknet. Survival, [e-journal] 58, pp.7-38. https://doi.org/10.1080/00396338.2016.1142085

Moore, M. and Tambini, D. eds., 2018. Digital Dominance: The Power of Google, Amazon, Facebook, and Apple. New York: Oxford University Press.

Pagallo, U., 2013. The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6564-1

Roth, G. and Weber, M., 1976. History and Sociology in the Work of Max Weber. The British Journal of Sociology, [e-journal] 27 (3), pp.306-318. https://doi.org/10.2307/589618

Russell, S. and Norvig, P., 2010. Artificial Intelligence a Modern Approach. 3rd ed. New York: Prentice Hall.

Sabanovic, S., Milojevic, S., Asaro, P. and Francisco, M., 2015. Robotics Narratives and Networks. IEEE Robotics & Automation Magazine, [e-journal] 22 (1), pp.137- 146. http://dx.doi.org/10.1109/MRA.2014.2385564

Sève, R., 1989. Leibniz et l'école moderne du droit naturel. Paris: Presses Universitaires de France.

Shannon, C.E., 1950. Programming a computer for playing chess. Philosophical Magazine, [e-journal] 41 (314), pp.256-275. https://doi.org/10.1080/14786445008521796

Sheehan, M., 2023. China’s AI Regulations and How They Get Made. [online] Washington: Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/2023/07/10/china-s-ai-regulations-and-how-they-get-made-pub-90117> [Accessed 10 January 2024].

Surden, H., 2019. Artificial Intelligence and Law: An Overview. Georgia State University Law Review, 35 (4), pp.1305-1337.

The Comprehensive National Cybersecurity Initiative, 2008. Foreign Policy, [online] Available at: <https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/cybersecurity/national-initiative> [Accessed 10 January 2024].

Toffler, A., 1991. Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century. New York: Bantam.

Turing, A.M., 1950. Computing Machinery and Intelligence. Mind, [e-journal] 59, pp.433-460. http://dx.doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Turner, J., 2018. Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96235-1

von Neumann, J. and Morgenstern, O., 2007. Theory of Games and Economic Behavior: 60th Anniversary Commemorative edition. Princeton: Princeton University Press.

Weber, M., 1964. Wirtschaft und Gesellschaft. Köln: Kiepenheuer und Witsch.

Weber, M., 1968. Methodologische Schriften: Studienausg. Frankfurt am Main: S. Fischer.

Wiener, N., 1932. Back to Leibnitz! Physics Reoccupies an Abandoned Position. Technology Review, 34, pp.201-203.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-26

Як цитувати

Костиря, І. О., & Дікарєв, О. І. (2024). Праксеологія легітимації аутопоезису концепту «штучний інтелект». Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, (13), 100–116. https://doi.org/10.31866/2616-745X.13.2024.306869

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО