Еволюція американської моделі бюрократії під час президентства Д. Трампа

Автор(и)

  • Світлана Іванівна Гальченко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії, Україна https://orcid.org/0000-0002-3068-439X
  • Максим Ігорович Ратніков Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії, Україна https://orcid.org/0000-0002-8066-2527

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-745X.12.2023.292406

Ключові слова:

США, бюрократія, моделі управління, Д. Трамп, республіканці, глибинна держава

Анотація

Ця наукова стаття досліджує еволюцію моделі американської бюрократії під час президентства Дональда Трампа. Час його перебування у Білому домі відзначився значними змінами у підходах до управління та організації державної машини. Метою дослідження було проаналізувати, які конкретні зміни були внесені до американської бюрократичної моделі, які чинники вплинули на ці зміни і як вони позначилися на роботі державних органів.

Стаття розглядає низку ключових аспектів еволюції бюрократії в період трампівської адміністрації, включаючи спроби реформ у структурі міністерств та агентств, зміни у процесі призначення і затвердження посадових осіб, а також взаємодію між бюрократичним апаратом та політичною владою. Особлива увага приділяється ролі президента як ключового драйвера змін у системі бюрократичного управління.

Дослідження ґрунтується на аналізі наукової літератури на зазначену тему. Результати показують, що період президентства Д. Трампа сприяв реформам в організаційній структурі та функціонуванні державних органів. Деякі зміни були спрямовані на зменшення бюрократичного навантаження та прискорення процесів прийняття рішень, тоді як інші викликали дискусії щодо балансу влади та незалежності бюрократичних інстанцій.

Комплексний характер поставленої дослідницької мети й завдань зумовив застосування комплексного методологічного підходу, заснованого на використанні можливостей системного підходу. Це передбачає цілісний розгляд політики бюрократії США через поєднання концептуального і прикладного аспектів.

Провідним у дослідженні обрано метод системного аналізу. Під системним аналізом автори розуміють здійснення певних аналітичних процедур, що являють собою послідовність дій щодо встановлення структурних зв’язків між змінними чи компонентами досліджуваного набору даних.

Задля кращого розуміння природи системних відносин ми розглянемо їхні будову і структуру. Будову системи характеризують її складові компоненти. Залежно від того, які одиниці взято за основу, можна визначити різну будову системи. Автори визначили такою одиницею частину системи, що сама має системні властивості, – підсистему. В нас це різні гілки системи влади.

Методологічним принципом, представленим у всіх підрозділах цієї праці, є принцип діалектики, що дав змогу дослідити політику й бюрократичні процеси з урахуванням їхніх внутрішніх суперечностей і мінливості.

З допомогою проблемно-хронологічного методу певні події та явища міжнародного життя було систематизовано в часовій послідовності.

Історичний метод дослідження як спосіб вивчення сутності і змісту природних і соціальних об’єктів, коли головну увагу звернено на формування, розвиток і динаміку досліджуваних об’єктів, було застосовано для аналізу еволюційної складової позиції бюрократії відносно процесів, пов’язаних зі спірними політиками.

У висновках узагальнюються основні тенденції еволюції американської бюрократії під час президентства Дональда Трампа і наголошується на важливості обліку цього досвіду для розуміння довгострокових змін у системі управління та його впливу на взаємодію між політикою та державними структурами.

Біографії авторів

Світлана Іванівна Гальченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії

Кандидатка історичних наук, доцентка

Максим Ігорович Ратніков, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії

Кандидат політичних наук, старший викладач

Посилання

Ashbee, E. and Hurst, S., 2020. The Trump foreign policy record and the concept of transformational change. Global Affairs, [e-journal] 6(1), pp.5-19. https://doi.org/10.1080/23340460.2020.1734954

Day, B.S. and Wedderburn, A., 2022. Wrestlemania! Summit Diplomacy and Foreign Policy Performance after Trump. International Studies Quarterly, [e-journal] 66(2), pp.1-19. https://doi.org/10.1093/isq/sqac019

Dombrowski, P. and Reich, S., 2017. Does Donald Trump have a grand strategy? International Affairs, [e-journal] 93(5), pp.1013-1037. https://doi.org/10.1093/ia/iix161

Hatcher, W., 2020. A Failure of Political Communication Not a Failure of Bureaucracy: The Danger of Presidential Misinformation During the COVID-19 Pandemic. American Review of Public Administration, [e-journal] 50(6-7), pp. 614- 620. https://doi.org/10.1177/0275074020941734

Horwitz, R.B., 2022. Trump and the "deep state". In: James, T.S. ed., The Trump Administration: The President’s Legacy Within and Beyond America. New York: Routledge, pp.41-58. https://doi.org/10.4324/9781003259923-5

James, T.S., 2021. The effects of Donald Trump. Policy Studies, [e-journal] 42(5-6), pp.755-769. https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1980114

Mayer, J.D., 2020. The Contemporary Presidency: Two Presidents, Two Crises: Bush Wrestles with 9/11, Trump Fumbles COVID-19. Presidential Studies Quarterly, [e-journal] 50(3), pp. 629-649. https://doi.org/10.1111/psq.12674

Rockman, B.A., 2019. Bureaucracy Between Populism and Technocracy. Administration & Society, [e-journal] 51(10), pp.1546-1575. https://doi.org/10.1177/0095399719874758

Rutledge, P.E., 2020. Trump, COVID-19, and the war on expertise. The American Review of Public Administration, [e-journal] 50(6-7), pp.505-511. https://doi.org/10.1177/0275074020941683

Scheuerman, W.E., 2019. Donald Trump meets Carl Schmitt. Philosophy & Social Criticism, [e-journal] 45(9-10), pp.1170-1185. https://doi.org/10.1177/0191453719872285

Venizelos, G., 2022. Donald Trump in Power: Discourse, performativity, identification. Critical Sociology, [e-journal] 49(4-5), pp.647-667. https://doi.org/10.1177/08969205221118223

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-06

Як цитувати

Гальченко, С. І., & Ратніков, М. І. (2023). Еволюція американської моделі бюрократії під час президентства Д. Трампа. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, (12), 109–121. https://doi.org/10.31866/2616-745X.12.2023.292406

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ