ГРОМАДЯНСЬКИЙ ДІАЛОГ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-745X.9.2022.265463

Ключові слова:

державна політика, система національно-патріотичного виховання, міжсекторальна взаємодія, технології дослідження

Анотація

Стаття присвячена висвітленню окремих результатів прикладної науково-дослідної роботи з вивчення питань формування системи національно-патріотичного виховання молоді в Україні, а саме – питанню міжсекторальної взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання за викликами сучасної геополітичної ситуації. У матеріалі було використано метод системного аналізу, що дозволяє виявити та описати процес функціонування і перспективи подальшого розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді в Україні. Також застосовувались: метод експертних оцінок, методика опитування, метод узагальнення незалежних характеристик та ін.

Пропоноване дослідження було спрямоване на виявлення специфіки та проблем становлення загальнодержавної комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді. У цій роботі приділено увагу розвитку діалогу між державою та громадянським суспільством (громадянський діалог), адже він має на меті підвищити довіру між владою і соціумом, що, зі свого боку, є запорукою встановлення між ними продуктивних форм комунікації та взаємодії. Встановлено, що міжсекторальна взаємодія між державним та громадянським секторами у питаннях національно-патріотичного виховання успішно налагоджується. Цей так званий громадянський діалог відбувається передусім за допомогою процесуальних та конкурсних механізмів співпраці та партнерства як на національному, так і на регіональному рівнях. За результатами проведеного дослідження авторами запропоновано та обґрунтовано рекомендації і пропозиції Міністерству молоді та спорту України та іншим органам виконавчої влади щодо вдосконалення національно-патріотичного виховання в напрямку становлення його як цілісної загальнодержавної системи. У роботі показана необхідність проведення системних, моніторингових соціологічних досліджень задля отримання достовірної інформації щодо розвитку цієї сфери, впливу на неї сьогоденних тих чи інших обставин.

Біографії авторів

Оксана Володимирівна Сіра, ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»

Кандидатка філософських наук

Леонід Васильович Чупрій, Державний податковий університет

Доктор політичних наук

Посилання

Chuprii, L. V., 2015. Polityka natsionalnoi bezpeky Ukrainskoi derzhavy v humanitarnii sferi: kontseptualno-instytutsiinyi analiz [National security policy of the Ukrainian state in the humanitarian sphere: conceptual and institutional analysis]. Kyiv: Kozhukhovskyi I. I. p. 88.

Elodie, F. and Jeremy, S., 2006. Civil dialogue: making it work better. [online]. Available at: https://nvo.lv/uploads/2006_civil_dialogue.pdf [Accessed 21 July 2022].

Iakimetc, V.N., 2004. Mezhsektornoe sotcialnoe partnerstvo: osnovy, teoriia, printcipy, mekhanizmy [Intersectoral social partnership: fundamentals, theory, principles, mechanisms]. Moscow: Editorial URSS.

Kin, D., 2009. Demokratiia i grazhdanskoe obshchestvo. Perevod s angliiskogo [Democracy and Civil Society. Translation from English]. Moscow: Progress-Traditciia.

Krutii, O.M., 2010. Kompleksnyi mekhanizm dialohovoi vzaiemodii orhaniv vlady i hromadskosti [Complex mechanism of dialogue interaction between authorities and the public]. Derzhavne budivnytstvo, [online] 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_1_28 [Accessed 01 lypnia 2022].

Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy natsionalno-patriotychnoho vykhovannia na period do 2025 roku [On the approval of the Concept of the State targeted social program of national-patriotic education for the period until 2025], 2020. Cabinet of Ministers of Ukraine Order, [online] 9 October, 1233-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80#Text [Accessed 15 May 2022].

Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro koordynatsiinu radu z pytan natsionalno-patriotychnoho vykhovannia pry mistsevii derzhavnii administratsiit. Postanova [On the approval of the Standard Regulation on the coordination council on issues of national-patriotic education at the local state administration. Decree], 2016.. Cabinet of Ministers of Ukraine, [online] 7 December, 999. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2016-%D0%BF#Text [Accessed 15 May 2022].

Pysmennyi, I. V. and Lypovska, N. A., 2015. Hromadianskyi dialoh yak forma vzaiemodii mizh vladoiu ta suspilstvom [Civil dialogue as a form of interaction between government and society]. Aspekty publichnoho upravlinnia, 9, pp. 5–11.

Vidbulos zasidannia Mizhvidomchoi komisii z natsionalno-patriotychnoho vykhovannia [The meeting of the Interdepartmental Commission on National Patriotic Education was held], 2021. Ministry of Youth and Sports of Ukraine, [online] 01 June. Available at: https://mms.gov.ua/news/napracovano-proyekt-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-do-kincya-roku-ta-podano-na-rozglyad-kmu [Accessed 15 May 2022].

Zakon Ukrainy Pro dostup do publichnoi informatsii [Law of Ukraine On Access to Public Information], 2011. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, [online] 32, p. 314. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text [Accessed 15 May 2022].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Як цитувати

Сіра, О. В., & Чупрій, Л. В. (2022). ГРОМАДЯНСЬКИЙ ДІАЛОГ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, (9), 237–254. https://doi.org/10.31866/2616-745X.9.2022.265463

Номер

Розділ

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ