ОЦІНКА ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ САМОЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

(за результатами соціальних обстежень 2020/2021 рр.)

Автор(и)

  • Євген Володимиорович Сірий ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3396-8168
  • Людмила Володимирівна Заславська ДУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6951-2627

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-745X.9.2022.265462

Ключові слова:

молодіжне підприємництво, довіра до влади, оцінка, сприяння розвитку самозайнятості, проблемні чинники, інституціональна підтримка

Анотація

Пропоноване дослідження висвітлює окремі сторони реального поточного стану розвитку молодіжної підприємницької самозайнятості в Україні, зокрема, оцінку її державного регулювання та сприяння в умовах того, що ми інтегруємося з Європою. Окремим дослідницьким сегментом було представлення соціологічних даних стосовно соціальних сторін цієї сфери, а саме: соціальне сприйняття та ставлення до підприємницьких реалій. У статті застосовано: загальнонаукові методи порівняння, описовий метод, аналіз, узагальнення та індукція, які інтегрально дозволяють відобразити об’єктивну картину у ситуації державного сприяння у сфері молодіжного підприємництва. Було надано часткову оцінку інституційній підтримці молодіжного підприємництва з боку держави в контексті основних проблем, відповідних заходів щодо його регулювання та стимулювання. На підставі соціальних обстежень була доповнена загальна оцінка щодо ситуації з молодіжною підприємницькою самозайнятістю в Україні.

Результати цієї дослідницької роботи є додатковим інформаційним джерелом щодо висвітлення ситуації з розвитком молодіжного підприємництва. Характерними для неї є досить повільні темпи розвитку підприємництва серед молоді через адміністративні, правові, фінансові, організаційні проблеми, а саме: відсутність комплексної, передусім фінансово-кредитної, методико-інформаційної, інвестиційної, освітньої підтримки. Зроблено висновок про характерну декларативність у підтримці підприємницької самозайнятості молоді з боку держави як на національному, так і на регіональному та місцевому рівнях. Дослідження має як теоретичну значимість для поновлення соціально-економічних та соціально-статистичних параметрів суспільного розвитку, так і практичну – пропозиції та обґрунтовані рекомендації органам виконавчої влади щодо подальшого сприяння розвитку молодіжного підприємництва та самозайнятості.

Біографії авторів

Євген Володимиорович Сірий, ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»

Доктор соціологічних наук, професор, старший науковий співробітник

Людмила Володимирівна Заславська, ДУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

Наукова спеціалістка

Посилання

Freik N., Bespalko V., Fedets, I. and Kuziakiv, O., 2017. Shchorichna otsinka dilovoho klimatu 2016. Analitychnyi zvit: natsionalnyi ta rehionalnyi vymiry [Annual assessment of the business climate 2016. Analytical report: national and regional dimensions]. [online] Available at: http:// www.ier.com.ua/files/Projects/2015/LEV/ABCA2017/ABCA2016_full_report.pdf [Accessed 30 April 2022].

Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy “Molod Ukrainy2 na 2021–2025 roky [On the approval of the Concept of the State targeted social program ”Youth of Ukraine” for 2021–2025], 2021. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 23, 2020. Uriadovyi kurier, [online] 6, p. 9. Available at: http://dsmsu.gov.ua/media/2020/05/10/1/concept_RED.pdf?fbclid=IwAR0h9F1_kJlY8SkGU7qHP9wSqWOLdo4b9BT6oVbiaaDyLCNQ3hArv5x9NHw [Accessed 30 April 2022].

Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini [On promoting the social formation and development of youth in Ukraine], 1993. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, [online] 16, st.167. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show//2998-12#Text [Accessed 30 April 2022].

Siryi, Ye. V., 2021. Osoblyvosti rozvytku molodizhnoho pidpryiemnytstva ta samozainiatosti molodi v Ukraini [Peculiarities of the development of youth entrepreneurship and youth self-employment in Ukraine]. Kyiv: Hlobus.

Tryfonov, M., 2015. Neformalna zainiatist naselennia Ukrainy: kilkisnyi ta yakisnyi vymiry [Informal employment of the population of Ukraine: quantitative and qualitative dimensions]. Spilne, [online] 13 May. Available at: https://commons.com.ua/ru/neformalna-zajnyatist-naselennya/ [Accessed 30 April 2022].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Як цитувати

Сірий, Є. В., & Заславська, Л. В. (2022). ОЦІНКА ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ САМОЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: (за результатами соціальних обстежень 2020/2021 рр.). Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, (9), 220–235. https://doi.org/10.31866/2616-745X.9.2022.265462

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ