ВІЙНА, МИР, ДИПЛОМАТІЯ І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТОПИСАННІ ПОЧАТКУ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Валерій Васильович Ластовський Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8900-5569
  • Катерина Анатоліївна Важна Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5591-8853

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-745X.9.2022.265453

Ключові слова:

Центрально-Східна Європа, війна, мир, міжнародні відносини, політичний реалізм, історія міжнародних відносин, літопис, Самовидець, Григорій Грабянка, Самійло Величко

Анотація

Теорія та історія міжнародних відносин як науковий напрям потребує більшого звернення до джерел, пов’язаних з українською історичною спадщиною. Зокрема, мало уваги звертається на ті пам’ятки минулого, котрі містять у собі як історичну інформацію, так і теоретичні уявлення про міжнародні процеси. До них, зокрема, відносяться Літопис Самовидця, Літопис Григорія Грабянки та Літопис Самійла Величка, створені на початку ХVІІІ століття. Головним чином вони використовуються в суто історичних дослідженнях, але не в працях, пов’язаних із теорією та історією міжнародних відносин. Наукова новизна дослідження визначається необхідністю актуалізації для дослідників теорії та історії міжнародних відносин історичних джерел українського походження і їх більшого залучення до наукових розвідок. У статті розглядається інформаційний потенціал українських літописів початку ХVІІІ ст. та звертається увага на особливості викладення в них історичних фактів, що стосуються міжнародних відносин. Увага акцентується на відображенні в літописах питань війни, миру і дипломатії на теренах Центрально-Східноєвропейського регіону. Слід зважати, що виклад їх текстів є україноцентричним та базується навколо подій, пов’язаних із міжнародними процесами др. пол. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. Підкреслюється поєднання в поглядах літописців їх ідеалістичних та реалістичних уявлень. Важливим є також розуміння практичної діяльності авторів відповідних творів, що теж знайшло відображення у їх текстах. Методологія дослідження побудована на загальнонауковому логічному методі, принципах історизму та порівняльному аналізі джерел.

Біографії авторів

Валерій Васильович Ластовський, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор історичних наук, професор

Катерина Анатоліївна Важна, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка юридичних наук

Посилання

Andreeva, I. S. and Gulyga, A. V., comp., 1963. Traktaty o vechnom mire [Treatises on eternal peace]. Moscow: Sotcekgiz.

Bovhyria, A., 2010. Kozatske istoriopysannia v rukopysnii tradytsii XVІІІ st [Cossack historiography in the manuscript tradition of the 18th century]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

Bovhyria, A., 2018. Uiavlennia pro “inshykh” v istorychnykh naratyvakh Hetmanshchyny (kinets XVII–XVIII st.) [Perceptions of "others" in the historical narratives of the Hetmanate (late XVII-XVIII centuries)]. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, 18, pp. 335–371.

Dzyra, Ya. I., 2012. Rakushka-Romanovskyi Roman Onysymovych [Rakushka-Romanovsky Roman Onisimovych]. In: Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of Ukrainian history]. Kyiv. Vol. 9.

Holovchenko, V. and Matviienko, V., 2018. Dyplomatychna istoriia Ukrainy [Diplomatic history of Ukraine]. Kyiv: Nika-Tsentr.

Lastovskyi, V. V., 2021. Politychnyi realizm ta ideolohiia ukrainskoi elity hetmanshchyny (druha polovyna XVІІ – seredyna XVIII st.) [Political realism and ideology of the Ukrainian elite of the Hetmanate (second half of the 17th – mid-18th century)]. International Relations: Theory and Practical Aspects, 8, pp. 37–49. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.8.2021.249005.

Litopys hadiatskoho polkovnyka Hryhoriia Hrabianky [Annals of Hadyatsk Colonel Hryhoriy Hrabyanka], 1992. Kyiv.

Litopys samovydtsia [Annals of the seer], 1971. Kyiv: Naukova dumka.

Pryshliak, V., 2011. Hryhorii Hrabianka (istoryko-henealohichna rozvidka) [Hryhoriy Hrabyanka (historical and genealogical research)]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, 20, pp. 550–568.

Sas, P., 2003. Velychko Samiilo (Samoil) Vasylovych ta yoho litopys [Velichko Samiylo (Samoil) Vasyliovych and his chronicle]. In: Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of the History of Ukraine]. Kyiv. Vol. 1, pp. 472–473.

Slabchenko, Ye. A., 2016. Dyplomatychna istoriia Ukrainy [Diplomatic history of Ukraine]. Kyiv: KLIO.

Velychko, S. V., 1991b. Litopys [Chronicle]. Kyiv: Dnipro. Vol. 2.

Velychko, S.V., 1991a. Litopys [Chronicle]. Kyiv: Dnipro. Vol. 1.

Zinchenko, A., 2005. Istoriia dyplomatii vid davnyny do Novoho chasu [History of diplomacy from ancient times to modern times]. Kyiv: Proza.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Як цитувати

Ластовський, В. В., & Важна, К. А. (2022). ВІЙНА, МИР, ДИПЛОМАТІЯ І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТОПИСАННІ ПОЧАТКУ ХVІІІ СТОЛІТТЯ. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, (9), 43–54. https://doi.org/10.31866/2616-745X.9.2022.265453

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ