МІГРАЦІЙНА КРИЗА ЄС ЯК ФАКТОР ЗМІН СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • Оксана Дмитрівна Гнаткович Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7355-6988
  • Тетяна Володимирівна Овчиннікова Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Львів, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5775-1591

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-745x.8.2021.249023

Ключові слова:

міжнародні відносини, міграція, міграційна криза, міграційна політика

Анотація

В статті досліджено особливості міжнародних відносин в контексті міграційної кризи на сучасному етапі.

Метою дослідження стала характеристика історичних причин міграційної кризи, яка спостерігається сьогодні у сфері міжнародних відносин, оцінка нормативного базису міграційної політики Європейського Союзу, рекомендації щодо покращення здійснення міжнародних відносин в контексті міграційної кризи, яка спостерігається на даний час на території європейських держав.

В основі методології наукового дослідження лежить діалектичний метод, який узагальнює усі явища та процеси, що відбуваються у сфері міжнародних відносин у своєму взаємозв’язку та взаємозалежності. В процесі написання статті використовувалися методи аналізу та синтезу – при дослідженні особливостей системи міжнародних відносин; монографічний – при викладенні послідовного матеріалу, який стосується зазначеної теми дослідження; історичний – при характеристиці причин міграційної кризи; порівняння – при оцінці ситуації, яка відбувалася в ЄС та в Україні; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні логічної послідовності розвитку подій на міжнародній арені, які спричинили міграційну кризу на сучасному етапі розвитку суспільства.

Результатом дослідження стало узагальнення пропозицій щодо покращення ситуації у сфері міжнародних відносин, напрацювання рекомендацій щодо спільної міграційної політики країн Європи та можливості залучення України до вирішення цих проблем. В результаті виявлено, що взаємозв’язки між європейськими країнами є недосконалими і це спонукає керівництво європейських держав шукати нові шляхи взаємодії в контексті вирішення міграційної кризи. Значимість дослідження полягає в розумінні необхідності напрацювання спільних дій України та ЄС щодо вирішення міграційної проблеми.

Біографії авторів

Оксана Дмитрівна Гнаткович , Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна

Доктор економічних наук, професор

Тетяна Володимирівна Овчиннікова , Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Львів, Україна

Кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Council of the European Union, European Pact on Immigration and Asylum. [online]. Available at: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf.

European Union: European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: 4th Annual Report on Immigration and Asylum. (2012). 17 June 2013, COM(2013) 422 final, [online]. Available at: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/immigration/general/docs/4th_annual_report_on_immigration_and_asylum_en.pdf.

Malynovska, O. A. (2014). Mihratsiina polityka Yevropeiskoho soiuzu: vyklyky ta uroky dlia Ukrainy [European Union Migration Policy: Challenges and Lessons for Ukraine]. Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen.

Rees, P., Stillwell, J., Convey, A. and Kupiszevski, M. eds. (2011). Population and Migration in the European Union. Chichester: John Wiley and Sons.

Rovenchak, О., Yavorskyi, М. (2013). Mizhnarodna mihratsiia yak vyklyk bezpetsi: osobystisnyi, natsionalnyi ta hlobalnyi vymiry [International migration as a security challenge: Personal, national and global measurements]. Politychnyi menedzhment [Political Management], [online], no. 1–2 (57–58), pp. 212–226. Available at: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/pm57_58_66.pdf http://wwwipiend.gov.ua/uploads/pm/pm_57_58/rovenchak_mizhnarondna.pdf.

The Migration Development Nexus: Evidence and Policy Options. (2002). IOM, no. 8.

Timur, S. (2000). Changing Trends and Major Issues in International Migration: an Overview of UNESCO Programmes. International Social Science Journal. International Migration, no. 165. pp. 255–268.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Як цитувати

Гнаткович , О. Д., & Овчиннікова , Т. В. (2021). МІГРАЦІЙНА КРИЗА ЄС ЯК ФАКТОР ЗМІН СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, (8), 86–98. https://doi.org/10.31866/2616-745x.8.2021.249023

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ