МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Юлія Володимирівна Дятлова Донецький державний університет управління м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7982-2493

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-745x.7.2021.233254

Ключові слова:

банківський сектор; світові тенденції розвитку; наявність іноземних банків; особливості в банківському секторі країн; фактори розвитку банків з національним капіталом.

Анотація

Актуалізація дослідження обумовлена необхідністю вирішення важливої наукової та прикладної проблеми розвитку банків з національним капіталом за присутності іноземного капіталу в банківському секторі країни. Мета дослідження полягає у систематизації новітніх тенденцій розвитку банківського сектору у міжнародному та національному аспектах, розробленні наукових положень, конкретизації чинників і проблем. Для досягнення мети використано еволюційний підхід, абстрактно-логічний аналіз, метод систематизації та узагальнення. У результаті дослідження поглиблено наукові уявлення про сучасні тенденції та чинники розвитку банківського сектору. Зокрема, сформульовано положення щодо міжнародного аспекту сучасних тенденцій розвитку банківського сектору. Відзначено світові тенденції щодо експансії ринків фінансових послуг іноземними банками, еволюційний розвиток транснаціональних банків. Встановлено, що основною тенденцією є зростання присутності іноземних банків у національних банківських секторах країн за кількістю та активами, особливо в країнах з економікою, яка розвивається або трансформується. Визначено новітні етапи розвитку банківського сектору України, особливості тенденцій, які повинні бути враховані в політиці та стратегії центрального банку, а також банками з вітчизняним капіталом. Показано, що більш низька надійність банків з вітчизняним капіталом порівняно з іноземними банками є деструктивним чинником. Вирішення проблеми сприятиме підвищенню довіри до вітчизняних банків, а на цих засадах їх розвитку через збільшення активів.

Біографія автора

Юлія Володимирівна Дятлова , Донецький державний університет управління м. Маріуполь

доктор економічних наук, доцент

Посилання

‘Bankers without Borders. Global Financial Development Report 2017/2018’. (2018). World Bank Group, [online]. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28482/9781464811487.pdf.

Claessens, S., Horen, N. (2012). Foreign banks: trends, impact and financial stability. IMF Working Paper WP/12/10 dated from January 2012. International monetary Fund, [online]. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1210.pdf.

Diatlova, Yu. V. (2018а). ‘Bankivskyi sektor v umovakh konkurentsii z inozemnym kapitalom: systematyzatsiia dosvidu krain i tendentsii’ [The banking sector in conditions of competition with foreign capital: systematization of the experience of countries and trends]. Ekonomichnyi prostir [Economic space], no. 140, pp. 5–13.

Diatlova, Yu. V. (2018b). ‘Internatsionalizatsiia, intehratsiia ta internalizatsiia v bankivskomu sektori: teoretyko-metodolohichni aspekty v konteksti hlobalnoi konkurentsii’ [Internationalization, integration and internalization in the banking sector: theoretical and methodological aspects in the context of global competition]. Derzhava ta rehiony. Seriia «Ekonomika ta pidpryiemnytstvo» [State and regions. Economics and Entrepreneurship Series], no. 6(105), pp. 145–151.

Dziubliuk, O. V. (Eds.). (2012). Bankivska systema Ukrainy: stanovlennia i rozvytok v umovakh hlobalizatsii ekonomichnykh protsesiv [Banking system of Ukraine: formation and development in the conditions of globalization of economic processes]. Ternopil: Vector.

Kornyliuk, R. V., Ivasiv, I. B., Dyba, O. M. (2012). Inozemni banky v Ukraini: vplyv ta rehuliuvannia [Foreign banks in Ukraine: influence and regulation]. Kyiv: KNEU.

Nalivayko, N. N. (2012). Inostrannyi kapital v bankovskoi sisteme respubliki Belarus [Foreign capital in the banking system of the Republic of Belarus], [online]. Available at: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/14034/2/ Nalivayko_N_N_Ust_rost_2012_S_75-77_ocr.pdf.

Mikhailov, A. V. (2018). ‚Inostrannyi kapital v bankovskom sektore Rossiiskoi Federatsii. Prichiny stanovlenie i posledstviia’ [Foreign capital in the banking sector of the Russian Federation. Causes, formation and consequences]. Moskovskii ekonomicheskii zhurnal [Moscow economic journal], [online]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannyy-kapital-v-bankovskom-sektore-rossiyskoy-federatsii-prichiny-stanovlenie-iposledstviya.

O vnesenii izmenenii v stati 16 i 18 Federalnogo zakona “O bankakh i bankovskoi deiatelnosti” № 372 ot 14 dekabrya 2015 goda [On Amendments to Articles 16 and 18 of the Federal Law “On Banks and Banking Activities”, no. 372 dated from December 14, 2015]. President Rossii, [online]. Available at: http://kremlin.ru/acts/bank/40286.

Panchenko, Ye., Fursova, O., Koval, V. (2012). ‘Stratehii hlobalnoi konkurentospromozhnosti transnatsionalnykh bankiv’ [Strategies of global competitiveness of transnational banks]. Securities market of Ukraine [Securities market of Ukraine], no. 7, pp. 73–82.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stymuliuvannia inozemnykh investytsii ta kredytuvannia: Zakon Ukrainy vid 27 kvitnia 2010 roku № 2155-VI [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Stimulation of Foreign Investments and Lending: Law of Ukraine of April 27, 2010 No. 2155-VI]. Verkhovna Rada Ukrainy, [online]. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2155-17.

‘Renkinh finansovoi nadiinosti bankiv Ukrainy’ [Ranking of financial reliability of Ukrainian banks]. (2020). You Control, [online]. Available at: https://youcontrol.com.ua/bank-finscore/2020/3.

Stechyshyn, T. (2017). ‘Henezys prysutnosti inozemnoho kapitalu v bankivskii systemi Ukrainy’ [Genesis of the presence of foreign capital in the banking system of Ukraine]. Bankivska systema Ukrainy: stabilizatsiia ta draivery zrostannia: zbirka tez dopovidei Vseukrainskoi naukovoi internet-konferentsii (30 lystopada 2017 roku, Ternopil) [Banking system of Ukraine: stabilization and growth drivers: coll. abstracts of reports of the All-Ukrainian scientific Internet conference (November 30, 2017, Ternopil)]. Ternopil: Vector, pp. 227–231.

Vozna, L. B. (2013). ‘Otsinka uhod zlyttiv ta pohlynan bankiv v umovakh posylennia konkurentsii’ [Evaluation of mergers and acquisitions of banks in conditions of increased competition]. Biznes Inform [Business Inform], no. 9, pp. 299–303.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Як цитувати

Дятлова , Ю. В. (2021). МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, (7), 93–109. https://doi.org/10.31866/2616-745x.7.2021.233254

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ