DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.4.2019.177657

КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Victor Tancher

Анотація


Пропонується розгляд соціологічної концептуалізації феномену ідентифікації у сучасному соціокультурному світі. За умов змін культурних порядків в нашій країні, «культурних війн» в глобалізованому світі – ідентифікаційні процеси привертають усе більше уваги дослідників. Соціологи вказують, що успішність соціальних перетворень співвідноситься із участю в культурі, з визначеннями культурної ідентичності індивідів, яка спрямовує людську діяльність, та забезпечує соціокультурне «цементування» спільного життя. Актуалізуються проблеми культурного громадянства та ідентифікації в контексті формування глобальної культури нашого часу. У цьому світлі аналізуються постмодерністські витлумачення культурних ідентичностей, де наголошується на мозаїчності, багатоскладовості та не уникненності розмаїтості культурних ідентичностей в «ситуації постмодерну». Також розглядається цей феномен у площині «культуральної соціології» Дж. Александера. Висвітлюється «політика ідентичності» в інтерпретації Ф. Фукуями. Представляється аргументація виникнення «нової племінності» (неотрайболізму) в концепції М. Маффесолі, котра основується на специфікованій культурній ідентичності. Усі наведенні погляди та оцінки ідентифікаційних процесів, що досліджуються в сучасних соціумах, дозволяють зробити узагальнення щодо місця та значення культурної ідентифікації в сучасному суспільному розвитку.

Ключові слова


культурна ідентичність; ідентифікація; постмодерністська соціологія; культуральна соціологія; глобалізація; полікультурні соціуми; цінності, спосіб життя; гібридизація культур; неотрайболізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Aron, R. (2004). Etapy rozvytku sotsiolohichnoi dumky [Main Currents in Sociological Thought]. Translated from English. Kyiv: Yuryst.

Bauman, Z. (1996). Myslit' sotsiologicheski [Intimation of Postmodernity]. Translated from English. Moscow: Aspekt-Press.

Fukuyama, F. (2018). Identity: The Demond for Dignity and Politics of Resentment. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Giddens, A. (1999). Sotsiolohiia [Sociology]. Kyiv: Osnovy.

Hawking, S. (2011). A Brief History of Time. New York: Bantam.

Kostenko, N. ed. (2018). Uchast u kulturi: liudy, spilnoty, stany [Cultural participation: people, community, state]. Kyiv: Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine

Lash, S. (1990). Sotsiolohiia postmodernizmu [Sociology of Postmodernizm]. Translated from English. Kyiv: Kalvariia.

Lyotard, J-F. (1998). Sostoyanie postmoderna [The Postmodern Condition]. Moscow: Institute of experimental sociology.

Maffesoli, M. (2018). Chas plemen. Zanepad indyvidualizmu u postmodernomu suspilstvi [Tribes time. The decline of individualism in postmodern society]. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia Publishing.

Pohorilyi, O. (1996). Sotsiolohichna dumka XX st. [Sociological Thought of XX century]. Kyiv: Lybid.

Ritzer, G. (2002). Sovremennaya sotsiologicheskaya teoriya [Contemporary Sociological Theory]. Saint Petersburg: Piter.

Sobolevska, M. (2010). Neofunktsionalistski ta poststrukturalistski teorii v suchasnii sotsiolohii [Neofunctionalists and poststructuralists theories in contemporary sociology]. Kyiv: Dukh i litera .

Tancher, V., Skokova, L. (2010). ‘Smyslotsentrovanyi pidkhid kulturalnoi sotsiolohii’ [Meaning orientation approach of cultural sociology]. Sotsiolohichni doslidzhennia kultury: kontseptsii ta praktyky [Sociological researches of culture: concepts and practice]. Kyiv: Institute of Cultural Studies of National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 35–60.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Віктор Володимирович Танчер

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.