DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.4.2019.177644

ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Kateryna Vazhna

Анотація


Чинний міжнародно-правовий режим відповідальності держави за міжнародні правопорушення в більшості є застосовним лише для регулювання відносин, що виникають внаслідок вчинення державою ординарних міжнародних правопорушень і є недієвим у випадку вчинення державою міжнародних злочинів. З метою пошуку шляхів вдосконалення існуючих і створення нових ефективних механізмів забезпечення реалізації відповідальності держав за міжнародні злочини у статті аналізуються ключові ідеї представників концепції кримінальної відповідальності держави (далі – КВД). Концепція КВД передбачає побудову цілісного і дієвого міжнародно-правового механізму, у розпорядженні якого повинен бути спеціальний судовий орган (який мусить відповідати визначеним критеріям) і міжнародний кримінальний кодекс, відповідно до якого вказаний судовий орган буде виносити рішення й призначати міри відповідальності. Відповідно до ідей прихильників КВД найважливішим завданням мір покарання за міжнародні злочини є не лише відшкодування завданих збитків, а й створення умов для недопущення вчинення міжнародного злочину у майбутньому, тобто превенція.

Інститут КВД за вчинення міжнародних злочинів дотепер у позитивному міжнародному праві не утверджений. Проте у статті вказується, що сутнісні основоположні ідеї концепції КВД не суперечать чинному міжнародному праву, а відповідальність держави, з елементами передбаченої концепцією КВД, уже неодноразово була реалізована на практиці у міжнародних відносинах.

Аналіз сучасних наукових розробок концепції КВД (у т. ч. аналіз наукових ідей українських учених) дозволяє зробити висновки, що метою КВД є забезпечення максимальної персоніфікації при реалізації відповідальності за міжнародний злочин, перенесення її основного (часто невиправданого) тягаря з народу у цілому на окремих осіб, а також викорінення з державного механізму тих елементів, які дозволяють окремим індивідам чи їх групам використовувати цей же державний механізм для вчинення міжнародного злочину у власних інтересах.

Ключові слова


концепція кримінальної відповідальності держави; міжнародний злочин; імперативна норма загального міжнародного права; міжнародно-правова відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Antipenko, V. F. (2007). Teorii mirovogo razvitiya i antiterroristicheskoe pravo. Logika sopryagaemosti [Theories of world development and anti-terrorism law. Logics of conjugacy]. Kyiv.

Antipenko, V. F. (2012). Mezhdunarodnaya kriminologiya: opyt issledovaniya terrorizma [International Criminology: Experience in the Study of Terrorism]. Saarbucken, Deutschland : Lap Lambert Academic Publishing Gmb H&Co. KG.

Antipenko, V. F. (2016). Teoriya ugolovnoi otetstvennosti gosudarstva [Theory of criminal liability of the state]. Odessa: Feniks.

Antipenko, V. F. (2016a). Teoriya ugolovnoi otetstvennosti gosudarstva [Theory of criminal liability of the state]. Saarbucken, Deutschland : Lap Lambert Academic Publishing Gmb H&Co. KG.

Blishchenko, I. P., Fisenko, I. V. (1998). Mezhdunarodnyi ugolovnyi sud [International Criminal Court]. Moscow: Zakon i pravo, YuNITI.

Fisenko, I. V. (1998). ‘Otvetstvennost' gosudarstv za mezhdunarodnye prestupleniya’ [Responsibility of states for international crimes]. Zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh otnoshenii [Journal of International Law and International Relations], no. 3, [online]. Available at: http://www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=49 [Accessed 20 February 2019].

Fisenko, I. V. (2000). Bor'ba s mezhdunarodnymi prestupleniyami v mezhdunarodnom ugolovnom prave [The fight against international crimes in international criminal law]. Minsk: Tesei.

Get'man-Pavlova, I. V. (2006). Mezhdunarodnoe pravo [International Law]. Moscow: Yurist.

Kibal'nik, A. G. (2010). Sovremennoe ugolovnoe mezhdunarodnoe pravo [Modern criminal international law]. Moscow : Volters Kluver.

Tunkin, G. I. (2000). Teoriya mezhdunarodnogo prava [Theory of international law]. Moscow: Zertsalo Publishing House.

Vazhna, K. A. (2012). ‘Kontseptsiia kryminalnoi vidpovidalnosti derzhavy u doktryni mizhnarodnoho prava’ [The Concept of Criminal Responsibility of the State in the Doctrine of International Law]. Derzhava i pravo [State and Law], issue 56, pp. 483–489.

Vazhna, K. A. (2013). Kontseptsiia kryminalnoi vidpovidalnosti derzhavy [Concept of criminal liability of the state]. D.Ed. Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Vazhna, K. A. (2017). Kontseptsiia kryminalnoi vidpovidalnosti derzhavy: mozhlyvist realizatsii v suchasnomu mizhnarodnomu pravi [The concept of criminal responsibility of the state: the possibility of realization in modern international law]. Kyiv : Lira-K Publishing.

Vazhna, K. A. (2019). ‘Poniattia ta kharakterystyka derzhavy yak subiekta mizhnarodnoho publichnoho prava’ [The concept and characteristics of the state as a subject of public international law]. Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty [International Relations: Theory and Practical Aspects], issue 3, pp. 132–142. DOI: 10.31866/2616-745x.3.2019.159113.

Zelinskaya, N. A. (2006). Mezhdunarodnye prestupleniya i mezhdunarodnaya prestupnost' [International crimes and international crime]. Odessa: Yuridicheskaya literature.

Сryer, R. (2005). Prosecuting international crimes. New York: Cambridge University Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Катерина Анатоліївна Важна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.