DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.4.2019.177620

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ ПОЗИЦІЙ ТНК РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

Lesia Pobochenko

Анотація


В умовах сьогодення динамічний розвиток країн є неможливим без всебічного і безперервного продукування і використання інновацій як каталізаторів загальноекономічного розвитку. Метoю статті є дослідження інноваційних позицій ТНК розвинених країн світу в умовах глобальної конкуренції. У результаті аналізу теоретичних засад інноваційного розвитку світової економіки (теорії економічного розвитку та інтелектуальної технології, концепції гармонійної економіки та економічної інтеграції та ін.) та базисних складових даного процесу (технологічна та техніко-економічна парадигми) варто зазначити, що головною ціллю успішних корпорацій, а також країн є нарощування інноваційної складової національної економіки. Дослідження процесів фінансування інновацій в провідних корпораціях Японії, США та країнах ЄС, що дало змогу проаналізувати їх інноваційні стратегії та визначити необхідність застосування окремого фінансового механізму, який залежить як від стадії продукту, так і від оточуючого середовища (інвестиційного клімату приймаючої країни). Статистичні дані свідчать про те, що процеси глобалізації і інтернаціоналізації НДДКР відбуваються в основному в замкнутій сукупності країн – в США, Західній Європі та Японії, в яких зосереджені основні іноземні науково-дослідні підрозділи ТНК. Якщо тенденція створення нових дослідницьких підрозділів ТНК в Китаї і Індії збережеться, то можливо, що ці дві країни в майбутньому увійдуть до «інноваційного ядра» світової економіки. Активність ТНК відносно створення науково-дослідних підрозділів стримується різними чинниками, основними з яких є: низький рівень захисту інтелектуальної власності, недосконалість законодавства, яке регулює діяльність подібних підрозділів.

Ключові слова


НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи); інновації;транснаціональні корпорації (ТНК); інноваційна діяльність;країни-інвестори; глобальний ринок інновацій; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Global Investment Trends Monitor. (2018). United Nations Conference on trade and Development, [online]. Available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2018d1_en.pdf [Accessed 13 March 2019].

Global R&D funding forecast 2018, [online]. Available at: http://digital.rdmag.com [Accessed 15 March 2019].

Havrylko, T. O. (2017). ‘Doslidzhennia mizhnarodnoi investytsiinoi diialnosti TNK v umovakh hlobalnoi konkurentsii’ [Research of international investment activity of TNCs in the conditions of global competition]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kherson State University], issue 26 (1), pp. 34–37.

Lopa, L. V. (2017). ‘Formuvannia informatsiinoho suspilstva u sviti ta mistse ekonomiky znan u tsomu protsesi’ [Formation of the information society in the world and the place of knowledge economy in this process]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national problems of the economy],no. 17, pp. 18– 22.

Mykhailyshyn, L. I. (2016). ‘Zarubizhnyi dosvid aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti’ [Foreign experience of activating innovation activity]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University], issue 6, part 2, pp. 99–105.

Pobochenko, L. M. (2018). ‘Innovatsiina skladova transnatsionalizatsii ekonomichnoi diialnosti v umovakh hlobalizatsiinykh peretvoren’ [Innovative component of transnationalization of economic activity in the conditions of globalization transformation]. Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo) [Strategy of development of Ukraine (economy, sociology, law)]. no. 2, pp. 71– 77.

Susidenko, Yu. (2016). ‘Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: yevropeiskyi dosvid’ [Innovative business development: European experience]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo [Foreign Trade: Economics, Finance, Law], no. 3, pp. 23–35.

The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. European Commission, [online]. Available at: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html [Accessed 15 March 2019].

The 2018 Global Innovation 1000 study. PwC, [online]. Available at: https://www.strategyand.pwc.com [Accessed 13 March 2019].

The World's Most Innovative Companies. (2017). Forbes, [online]. Available at: http://www.forbes [Accessed 10 March 2019].

Turskyi, I. V., Sus, M. M. (2016). ‘Osoblyvosti suchasnykh innovatsiinykh stratehii transnatsionalnykh korporatsii’ [Features of modern innovative strategies of transnational corporations]. Molodyi vchenyi [Young scientist], no. 12.1 (40), pp. 986– 990.

Verhun, V. A. (2014). ‘Suchasni innovatsiini stratehii TNK i synerhetychnyi efekt «tekhnolohizatsii»’ [Modern innovative strategies of TNCs and the synergistic effect of "technologisation"]. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Ekonomichni nauky» [International relations. Series in "Economic Sciences"], no. 3, pp. 48–59.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Леся Миколаївна Побоченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.