DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.3.2019.159127

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Anatolii Ruchka, Victor Tancher

Анотація


Глобалізація світового розвитку актуалізує нові вимоги до міжнародної співпраці. На перший план висуваються запити на компетенції, що забезпечуватимуть успішність міжкультурної комунікації. Становлення глобальної культури, полікультурність сучасних соціумів і крос-культурні практики потребують наявності низки ключовихкомпетентностей, серед яких спілкування різними мовами, обізнаність в інформаційній царині, вміння навчатися тощо. Зокрема, данні соціологічного моніторингу ІС НАНУ свідчать про кореляціюміж рівнем компетентності та культурною активністю громадян України в сфері вільного часу.Крос-культурна компетентність є важливим ресурсом міжнародного співробітництва.Вона пов’язана з повагою до культурних різноманітностей,плюралізмом і толерантністю, які формуються в процесі міжкультурного навчання. Стабільність та прогрес міжнародної співпраці у царині культури залежатимуть від розвинення означених компетентностей.

Ключові слова


компетенції, глобалізація, міжкультурна комунікація, полікультурність соціумів, мультикультуралізм, крос-культурний моніторинг, міжкультурне навчання, культурна толерантність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kostenko, N., Skokova, L. (2012). ‘Testuvannia shkaly kulturnoi kompetntnosti (CQS): ukrainska audytoriia’ [Testing of the cultural competence scale: Ukrainian audience]. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh [Sociology: theory, methods, marketing], no. 4, pp. 231–234.

Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia:

Rekomendatsiia 2006/962/IeS vid 18 hrudnia 2006 roku [Main recommendations on key competences for lifelong learning: Recommendation 2006|962| EU (2006, December 18)]. Verkhovna Rada of Ukraine, [online] Available at:<http//zakon2.rada.gov.ua/law/show/994-975> [Accessed 25 October 2018].

Ruchka, A. O. (2017). ‘Kompetentnist yak resurs zhyttievoi aktyvnosti’

[Competences as resource of live activity]. Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin [Ukrainian society: monitoring of social changes], issue 4(18), pp. 264–276.

Tancher, V. V. (2018). ‘Polikulturnist suchasnykh sotsiumiv: trendy ta vyklyky’ [Рolyculturalism of modern socium: trends and challenges]. Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty [International Relations: Theory and Practical Aspects], Vol. 1, pp. 219–230. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.142003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Анатолій Олександрович Ручка, Віктор Володимирович Танчер

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.