DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.3.2019.159098

ДІТИ ЯК ЖЕРТВИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА РУБЕЖІ ХХ–ХХІ СТ. ОПИС ПРОБЛЕМИ

Andrzej Antoni Wawrynik

Анотація


У  цивілізованих  країнах  світу  найбільша  цінність  кожної  сім'ї  –  це  діти.

А саме  батьки  та  сім‟ї  піклуються про  їх  виховання,  освіту та,  якщо  необхідно, у дорослому житті, відповідно до своїх можливостей надають необхідну допомогу.

Насправді ж в ХХІ столітті існують країни, що визнають дітей-військових, а в окремих випадках навіть дітей-самогубців, тому закони та положення цих країн щодо розглянутого питання повинні бути засуджені міжнародним суспільтвом, оскільки діти є найціннішим скарбом.

Використання   десятирічних   дітей   чи   підлітків  у  збройних   конфліктах є неприпустимим, насамперед, з етичних, моральних, культурних та демографічних причин.

Ключові слова


діти, військові, самогубці, війни, сім‟я, батьки, жертви

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Three hundred twenty tys. zabitych w wojnie w Syrii. (2017). Defence 24, [online] Available at:https://www.defence24.pl/320-tys-zabitych-w-wojnie-w-syrii [Accessed 26 September 2018].

Adamczuk, M. (2012). ‘Rola dzieci w strategii islamskich organizacji terrorystycznych’. Bezpieczeństwo Narodowe, no. 21, pp. 103–121.

Artymiak, R. (2001). ‘Wojny i konflikty w XX wieku’. Konflikty współczesnego świata, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa AGH.

Children as soldiers, [online] Available at:https://www.unicef.org/sowc96/2csoldrs.htm [Accessed 25 September 2018].

Ghamari El, M. ed. (2016). Potencjalne Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Bezpieczeństwo kulturowe, terroryzm, radykalizacja, kobiety terrorystki, kryzys migracyjny. Warszawa.

Guz, O. (2013). ‘Dzieci żołnierze – przykład Sudanu’. Przez Pryzmat Praw Człowieka, no. 1, p. 21.

Impact of armed conflict on children: Item 108 of the provisional agenda A/51/150 (26 August 1996). United Nations, General Assembley.

Janiszewska, K. (2013). ‘Wojna w Sierra Leone – z dziećmi w roli głównej’. Reflekcje, [online] Available at:https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8814/8621 [Accessed 23 September 2018].

Konflikty zbrojne odbierają dzieciństwo. (2014). Kombonianie, no. 3(122), Maj–Czerwiec, p. 2.

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dziennik Ustaw (Dz. U.) z 1991 no. 120 poz. 526.

Kurpiński, M. ed. (2016). Syria kobiet, wojna i ucieczki. Warszawa.

Michalak, M. (2014). Ochrona praw dziecka podczas konfliktu zbrojnego. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej “Ludność cywilna wobec aktów terroru”. Wieluń, August 31, 2014.

Musiał-Karg, M. (2010). ‘Ellen Johnson-Sirleaf – pierwszy prezydent w Afryce’. Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym. Poznań.

MW, UNESCO: konflikty zbrojne pozbawiają edukacji 28 mln dzieci.

Nauka w Polsce, [online] Available at:http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,380237,unesco-konflikty-zbrojne-pozbawiaja-edukacji-28-mln-dzieci.html [Accessed 24 September 2018].

Polcikiewicz, Z. (2012) ‘Właściwości przyszłych wojen oraz ich implikacje społeczne’. Zeszyty Naukowe WSOWL, no. 1 (163), pp. 94–111.

Prucnal, M. (2012). Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach wojennych we współczesnym prawie międzynarodowym, Warszawa.

Roberts, A. (2010). ‘Lives and Statistics: Are 90% of War Victims Civilians?’. Survival, Vol. 52, no. 3, p. 115.

Stankiewicz, W. (2013). ‘Prawnomiędzynarodowe aspekty udziału dzieci-żołnierzy w konfliktach zbrojnych’. Wojskowy Przegląd Prawniczy, no. 2, pp. 74–92.

Szambelan, J. (2013). Krwawe minerały, [online] Available at:http://www.ekonsument.pl/a66700_krwawe_mineraly.html [Accessed 27 September 2018].

Szkoła, J. (2011). ‘Współczesne konflikty zbrojne i ich rozwiązywanie’. Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego, no. 2, pp. 47–57.

Theiss, W. (2012). ‘Sieroctwo wojenne polskich dzieci (1939–1945). Zarys problemu’. Przegląd Pedagogiczny, no. 1, pp. 79–95.

Trawczyńska, M. (2009). Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–1995. Wrocław: Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr ; Samorząd Studencki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 150–163.

UNICEF: Nawet 300 000 dzieci-żołnierzy na świecie. (2016). UNICEF, [online] Available at:https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/UNICEF-Nawet-300-000-dzieci-zolnierzy-na-swiecie [Accessed 27 September/ 2018].

Weiner, J. (2002). ‘Child abuse In the Palestynian Authority’. Likoed Nederland, [online] available at:<https://likud.nl/2002/10/child-abuse-in-the-palestinian-authority/#content> [Accessed 18 September 2018].

Weinreb, A. A., Weinreb, A. (2002). ‘Has Israel Used Indiscriminate Force?’ Middle East Quarterly, Vol. 9, no. 3, pp. 17–25.

Wilczyński, P. L. (2011). Uwarunkowania geograficzne i zróżnicowanie regionalne konfliktów zbrojnych na świecie po drugiej wojnie światowej. Łódź.

Wilk, W. (2016). Wojna w Syrii i kryzys humanitarny. Warszawa.

Wytyczne UE w sprawach dzieci w konfliktach zbrojnych (5 czerwca, 2008 r.). Rada Unii Europejskiej, Nota 10019/08, [online] Available at:<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10019.pl08.pdf> [Accessed 15 September 2018].

Zielińska, E. (2007). ‘Konflikty zbrojne a dzieci’. Głos Gila, no. 10 i ½.

Żero, B. (2006). ‘Dzieci ofiary wojny’. Głos Afryki, no. 14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Вавринюк Анджей Антоні

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.