DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.142003

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ СУЧАСНИХ СОЦІУМІВ: ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ

Віктор Володимирович Танчер

Анотація


Культурна різноманітність, полікультурні засади сучасних людських спільнот нерідко є чинниками соціальних напружень і конфліктів. На тлі процесів становлення глобальної світової культури, водночас, актуалізуються проблеми міжкультурних взаємин, співіснування різних культурних практик і ціннісних світів. Розгляду історичного шляху культурних взаємовпливів, їх етапів і засобів: від «культурної дифузії», завоювань, світових релігій і світських ідеологій, торгівлі, міграцій тощо - до світової комунікаційної мережі; аналізу моделей різнокультурних спільнот і проблем, що з ними пов’язані, – «культурного громадянства» і «культурного імперіалізму», національної ідентичності, глобалізації, глокалізації, «нової племінності» у царині культурних відносин тощо; концепцій і програмних цілей «мультикультуралізму» присвячена ця стаття. Автор прагне підвести до висновку, що полікультурність сучасних соціумів може бути не тільки джерелом непорозумінь і ворожнечі, але й ресурсом соціального розвитку, основою гуманітарного прогресу людності.

Ключові слова


полікультурність; мультикультуралізм; культурна глобалізація; культурна взаємодія; культурне громадянство; національна ідентичність; транснаціональні корпорації; неотрайболізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bauman, Z. (2008) Globalization. The Human Consequences. Kyiv: Publishin House «Kyiv-Mogyla Academy».

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J. (2003) Global Transformations. Politics, Economics and Culture. Entry word and translated from English by Yu. Pavlenko. Kyiv: Feniks.

Global Modernities. (2008). M. Featherstone, S.Lash and R.Robertson Eds. Kyiv: Nika-Centre.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зігмунт Бауман ; пер. з англ. І. Андрущенка ; за наук. ред. М. Винницького. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с.

Гелд Д. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура / Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Голдблатт, Дж. Перратон ; пер. з англ. Ю. Павленко. – Київ: Фенікс, 2003. – 584 с.

Глобальні модерності / за ред. М. Фезерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ: Ніка-Центр, 2008. – 400 с.

Copyright (c) 2018 Віктор Володимирович Танчер

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.