DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.141998

СУЧАСНЕ МІСТО ЯК ВІРТУАЛЬНЕ СЕЛО

Сергій Віленович Горський

Анотація


Метою данної статті є спроба теоретичного аналізу впливу глобалізаційних процесів на сучасне місто. Для досягнення поставленої мети в роботі використовуються такі методологічні прийоми як: аналіз публікацій класиків соціології та матеріалів сучасних досліджень з питань глобалізаційних процесів; аналітичний метод, який передбачає встановлення ступеня розробленості досліджуваної тематики, перш за все у вітчизняній науці; системний метод, спрямований на вивчення наукових джерел і метод порівняльного аналізу. У статі робиться висновок, що місто традиційно розбудовувалося з дотриманням професійної і політичної стратифікації, тому місце проживання часто було визначальним у професійній стратифікації особистості. За реультатами дослідження, можна зробити наступні висновки. Під впливом глобалізаційних процесів руйнуються старі механізми ідентичності особистості, а покоління виявляються розірваними новими відносинами. Відбувається зворотній процес, а точніше процес по спіралі, від суспільних відносин до общинних. Місто перетворюється на сукупність віртуальних сіл, які формуються на нових общинних зв’язках.

Ключові слова


глобалізація; стратифікація; общинний зв’язок; суспільний зв’язок; місто; віртуальне село

Повний текст:

PDF

Посилання


Bauman, Z. (2005). Individualized society. V.L. Inozemtceva ed., translated from English. Moscow: Logos.

Giddens, A. (2004). Runaway world: how globalization is reshaping our lives. Kyiv: Alterpres.

Mor, T. (1988). Utopia. The City of the Sun. Translated from Latin. Кyiv: Dnipro, pp. 16–114.

Fukuyama, F. (2000). Globalization is endless. Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys Yi [The Independent cultural journal “Yi”], no. 19, pp. 36–42с

Tonnies, F. (1955). Die Enstehung meiner Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft. Koln: Z. Soziologie, Jg. 7 (№ 3).

Tonnies, F. (1923). Sjziologische Studien und Kritiken, Jena.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бауман З. Индивидуализированное общество: пер. с англ. / З. Бауман ; под ред. В. Л. Иноземцева. – Москва: Логос, 2005. – 390 с.

Ґіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / Е. Ґіденс. – Київ: Альтерпрес, 2004. – 100 с.

Мор Т. Утопія: пер. з лат. / Т. Мор // Утопія. Місто Сонця / Т. Мор, Т. Кампанелла ; вступ. слово Й. Кобова, Ю. Цимбалюка ; передм. Й. Кобова. – Київ: Дніпро, 1988. – С. 16–114. – (Серія: Вершини світового письменства; Т. 63).

Фукуяма Ф. Ґлобалізація безконечна / Ф. Фукуяма // Ї. – Львів, 2000. – № 19. – С 36–42с.

Tonnies F. Die Enstehung meiner Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft / F. Tonnies. – Koln: Z. Soziologie, 1955. – Jg. 7 (№ 3).

Tonnies F. Sjziologische Studien und Kritiken, Jena / F. Tonnies. – 1923, Bd 1.

Copyright (c) 2018 Сергій Віленович Горський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.