DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.133425

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В ГЛОБАЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

Леся Миколаївна Побоченко

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан тенденцій розвитку M&A процесів у глобальному бізнес-середовищі. Досліджено динаміку обсягів та кількості M&A-угод, регіональну структуру процесів M&A та топ – 15 країн у процесах M&A у світі. Проведено аналіз основних M&A-угод та галузевий розподіл злиттів і поглинань у світі. Метoю статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку процесів злиття та поглинання в глобальному бізнес-середовищі. 2015 рік став рекордним як за кількістю, так і за вартістю M&A-угод, сума яких за рік налічувала 4,3 трлн. дол. США, а кількість становила 48 124 угоди. Щодо 2016 р., то темпи росту обсягів угод злиття і поглинання дещо скоротилися, але вже носили більш якісний характер цих угод, а ніж кількісний. Окремі дослідження щодо галузевих процесів злиття та поглиблення також відмічають підйом ринку та прогнозують подальше його зростання. Виокремлення галузевого аналізу свідчить про зростання кількості угод злиття та поглинання в таких секторах як фінанси, фармацевтика та енергетика. Аналіз глобального ринку злиттів і поглинань в умовах сьогодення дозволив виявити специфічні особливості його розвитку: зниження кількісного і вартісного обсягу угод; зміна галузевої структури і мотивації угод; зростання числа скасованих угод унаслідок відсутності достатнього обсягу власних коштів і важко доступність позикових коштів; зниження частки транскордонних злиттів і поглинань; активна участь держави в якості суб’єкта ринку корпоративного контролю; збільшення в загальній структурі операцій М&А злиттів, а не поглинань.

Ключові слова


транснаціональні корпорації; транскордонні злиття та поглинання; M&A-угоди; трансконтинентальні угоди; сукупна вартість угод; галузевий розподіл злиттів і поглинань; світовий ринок M&A

Повний текст:

PDF

Посилання


Kiriakov, D.I. (2015). Management of the International Mergers and Acquisitions Process in the Global Business. C Ed. Kyiv National Economic University named after V. Hetman.

Levkivskyi, V.M. (2016). Mergers and acquisitions in the strategy of TNC foreign expansion. Naukovyi visnyk Polissia [Scientific Bulletin of Polissia], no. 2 (6), pp. 9–15.

Lymonova, E.M. (2014). Monitoring of current trends of TNC’s mergers and acquisitions. Ekonomichnyi nobelivskyi Visnyk [Nobel Economic Bulletin], no. 1 (7), pp. 306–313.

Maksymenko, A.V. (2013). Trends and strategic motives for mergers and acquisitions of international corporations. Ekonomichnyi chasopys-XXI [Economic Annals-XXI], Issue 9–10 (1), pp. 11–14.

Sabadash, V.V. (2015). Mergers and acquisitions markets: state, functioning problems, and development trends. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky [Mechanism of Economic Regulation], no. 4, pp. 127–138.

Sidenko, S., Kiriakov, D. (2012). Strategy tactics of international mergers and acquisitions. Mizhnarodna ekonomichna polityka [International Economic Policy], no. 1–2, pp. 55–82.

Frolova, T.O. (2014). Globalization trends in the development of mergers and acquisitions in the global economy. Ekonomichna nauka. Investytsii: praktyka ta dosvid [Economics. Investments: practice and experience], no. 18, pp. 29–35.

Biggest Mergers and Acquisitions of 2015 [online] Available at: http://investorplace.com/2015/12/2015-mergersandacquisitions. [Accessed 12 February 2017]. Title from the screen.

Bloomberg-Global-MA-Legal-Rankings-1st-3Q2016 online] Available at: https://data.bloomberglp.com/professiBloomberg-Global-MA-Legal-Rankings-1st-3Q2016.pdf. [Accessed 15 February 2017]. Title from the screen.

Bloomberg-Global-MA-Financial-Rankings-1st-3Q2016_NEW [online] Available at: https://data.bloomberglp.com/Bloomberg-Global-MA-Financial-Rankings-1st-3Q2016_NEW1.pdf. [Accessed 15 February 2017]. Title from the screen.

EY-global-ipo-trends-2016q3 [online] Available at: http://www.ey.com/Publication/ EY-global-ipo-trends-2016q3/$FILE/EY-global-ipo-trends-2016q3.pdf. [Accessed 18 February 2017]. Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кір’яков Д. І. Управління процесом міжнародних злиттів та поглинань у глобальному бізнесі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Кір’яков Д. І. ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – 22 с.

Левківський В. М. Злиття та поглинання в стратегії зарубіжної експансії ТНК / В. М. Левківський // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 2 (6). – С. 9–15.

Лимонова Е. М. Моніторинг сучасних тенденцій процесів злиття та поглинання ТНК / Е. М. Лимонова // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1 (7). – С. 306–313.

Максименко А. В. Тенденції та стратегічні мотиви злиття і поглинання міжнародних корпорацій / А. В. Максименко // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – Вип. 9/10 (1). – С. 11–14.

Сабадаш В. В. Ринки злиттів і поглинань: стан, проблеми функціонування і тенденції розвитку / В. В. Сабадаш, Д. А. Гонтар // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 4. – С. 127–138.

Сіденко C. Стратегія тактика міжнародних злиттів і поглинань / С. Сіденко, Д. Кір’яков // Міжнародна економічна політика. – 2012. – № 1/2. – С. 55–82.

Фролова Т. О. Глобалізаційні тенденції розвитку процесів злиття та поглинання у світовій економіці / Т. О. Фролова // Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 18. – С. 29–35.

Biggest Mergers and Acquisitions of 2015 [Electronic resource]. – Access: http://investorplace.com/2015/12/2015-mergersandacquisitions. – Last access: 12.02.2017. – Title from the screen.

Bloomberg-Global-MA-Legal-Rankings-1st-3Q2016 [Electronic resource]. – Mode of access: https://data.bloomberglp.com/professiBloomberg-Global-MA-Legal-Rankings-1st-3Q2016.pdf. – Last access: 15.02.2017. – Title from the screen.

Bloomberg-Global-MA-Financial-Rankings-1st-3Q2016_NEW [Electronic resource]. – Mode of access: https://data.bloomberglp.com/Bloomberg-Global-MA-Financial-Rankings-1st-3Q2016_NEW1.pdf. – Last access: 15.02.2017. – Title from the screen.

EY-global-ipo-trends-2016q3 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ey.com/Publication/ EY-global-ipo-trends-2016q3/$FILE/EY-global-ipo-trends-2016q3.pdf. – Last access: 18.02.2017. – Title from the screen.

Copyright (c) 2018 Леся Миколаївна Побоченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.