DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.133424

АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄВРОПИ

Юрій Олексійович Махортов, Галина Олександрівна Пономарьова

Анотація


Актуальність даного дослідження визначається посиленнями процесів міграції, що обумовлено розвитком та поглибленням глобалізаційних та інтеграційних процесів, та виникнення процесів протилежних їм. Зазначено, що міграційні процеси суттєво впливають на напрями та темпи розвитку світової та вітчизняної економіки, демографічні процеси в більшості країн світу, підвищення чи зниження соціальних стандартів суспільства та ін. сторін нашого життя. Визначено, що на сьогоднішній час в нашій державі не існує єдиної комплексної концепції міграційної політики, яка б дозволила Україні та її громадянам стати повноправними членами європейської спільноти із зберіганням та повноцінним захистом своїх громадянських, трудових та соціальних прав та свобод. Метою дослідження є аналіз сучасної міграційної політики країн Європи та визначення рекомендацій із посилення зв’язку вітчизняної міграційної політики із європейською. Для досягнення мети використано методи системно-структурного аналізу, логічного аналізу, фактичного аналізу та ситуаційного підходу. У процесі дослідження встановлено, що сучасна міграційна політики країн Європи формується під впливом визначених чинників: демографічна ситуація, суттєві зміни кон’юнктури сучасного ринку праці, збільшення обсягів та інтенсивності зовнішніх міграційних потоків, військові конфлікти на території України та Сирії, посилення проблеми міжнародного тероризму, перманентна фінансово-економічна криза в окремих країнах Європейського Союзу, референдум у Великій Британії, щодо рішення про вихід з ЄС. За результатами дослідження було сформовано рекомендації, щодо необхідності вивчення та застосування основ та принципів європейської міграційної політики за визначеними напрямами.

Ключові слова


міграція; політика; глобалізація; наслідки; історія; мігрант; переміщення; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Malynovska, O.A. (2014). European Union Migration Policy: Challenges and Lessons for Ukraine. Kyiv: NISD.

th Annual Report on Immigration and Asylum (COM/2013 422 final). [online] Available at: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/documents/policies/immigration/general/docs/4th_annual_report_on_immigration_and_asylum_en.pdf. [Accessed 23 February 2017]. Title from the screen.

The EU. Eurostat. [online]. Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. [Accessed 23 February 2017]. Title from the screen.

Geddes, A. (2003). The Politics of Migration and Immigration in Europe. London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGEPublications.

Patrutiu-Baltes, L. (2014). The Brain Drain Phenomenon within the European Union. [online] Available at: http://one-europe.info/brain-drain-eu. [Accessed 26 February 2017]. Title from the screen.

The World Bank. (2014). World Bank World Development Indikators Database. Washington. [Online] Available at: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. [Accessed 26 February 2017]. Title from the screen.

The UN. OECD-UNDESA. (2013). World Migration in Figures. [online] Available at: http://www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in-Figures.pdf. [Accessed 26 February 2017]. Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Малиновська О. А. Міграційна політика Європейського союзу: виклики та уроки для України / О. А. Малиновська. – Київ: НІСД, 2014. – 48 с.

4th Annual Report on Immigration and Asylum (COM/2013 422 final) [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/documents/policies/immigration/general/docs/4th_annual_report_on_immigration_and_asylum_en.pdf. – Last access: 23.02.2017. – Title from the screen.

Eurostat [Electronic resource]. – Mode of access: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do . – Last access: 23.02.2017. – Title from the screen.

Geddes A. The Politics of Migration and Immigration in Europe / A. Geddes. – London: Thousand Oaks ; New Delhi: SAGE Publications, 2003. – Р. 138.

Patrutiu-Baltes L. The Brain Drain Phenomenon within the European Union. [online] / L. Patrutiu-Baltes. – 2014. – Available at: http://one-europe.info/brain-drain-eu. – Last access: 26.02.2017. – Title from the screen.

World Bank World Development Indikators Database [Electronic resource]. – Washington: World Bank, 2014. – Mode of access: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. – Last access: 26.02.2017. – Title from the screen.

World Migration in Figures, 2013. [pdf] OECD-UNDESA. Available at: http://www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in-Figures.pdf. – Last access: 26.02.2017. – Title from the screen.

Copyright (c) 2018 Юрій Олексійович Махортов, Галина Олександрівна Пономарьова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.