DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.133422

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМАТІЇ У СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЯХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Наталія Миколаївна Грущинська

Анотація


У статті розкриваються питання сутності економічної дипломатії, реалізації принципів її політики, особливості необхідності державного регулювання та застосування інструментів антикризової політики економічної дипломатії. Проаналізовано питання зміни міжнародної конкурентоспроможності національної економіки в контексті Четвертої промислової революції. Народження нових перспектив у зв’язку з переоцінкою міжнародного співробітництва, спеціалізації, реформи і знаходження нових джерел коштів і нового імпульсу для світової.
У сучасних умовах, функції економічної дипломатії окреслюються розвитком і модернізацією структури світової економіки на всіх рівнях: глобальному, національному, регіональному. У міру поглиблення глобалізації дипломатичні напрямки експорту піднялися до рівня торгово-економічного, економічного управління національними інтересами за кордоном на всіх стадіях: порядок входження національних елементів в закордонну економіку, забезпечення гарантій, організація підтримки національним фірмам та окремим суб’єктам щодо розвитку та зміцнення іноземних позицій національної економіки, формування механізмів регулювання суперечок.

Ключові слова


економічна дипломатія; Четверта промислова революція; інформаційна глобалізація; безпека; світові економічні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranai, P., Filini, N. (2013). Modern economic diplomacy. [online] Available at: http://www.proza.ru/2010/10/30/706. [Accessed 13 February 2017]. Title from the screen.

Verhun, V.A. (2008). Economical diplomacy in the system of foreign economic competitiveness of Ukraine. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn [Current problems of international news], no. 74, part 1, pp. 150–154.

Zonova, T.V. (2006). Economic Diplomacy. Vneshneekonomicheskie sviazi [Foreign economic relations], no. 1, pp. 14–16, [online] Available at: http://www.ng.ru/energy/2008-06-10/20_azerbaijan.html. [Accessed 13 February 2017]. Title from the screen.

Karron de la Karrer, G. (2003). Economic diplomacy. Diplomat and market. Moscow: Rosspen.

Mamalyha, O.O. (2015). Transformation of economical diplomacy in international economics. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva [Problems and perspectives of development of enterprises], no. 3(1), pp. 80–84.

Nyzhnyk, V.M. (2007). Economical diplomacy and economical security of Ukraine. Khmelnytskyi: HNU.

Flissak, K.A. (2013). Economical diplomacy. Ternopil: Novyi kolir.

Sharov, O. M. On ways to improve the organization of work in the field of economic diplomacy: strategic aspects. Analytical note. National Institute for Strategic Studies [online]. Available at: http://www.niss.gov.ua/ articles/975/. [Accessed 03 February 2017]. Title from the screen.

Shevchenko, B.I. (2016). Economic diplomacy in the modern system of international relations. Ekonomicheskii zhurnal [Economic Journal], no. 5 (41), pp. 29–41.

Acemoglu, D. (2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. 1st ed. Crown Business.

Karpyuk, O. (2013). National models stimulate the innovation process. The strategic priorities, no. № 3, pp. 47–49.

Kozhemyakina, S.M. (2010). Increased productivity as the basis for economic growth in Ukraine. Economy of Ukraine: Ukrainian reform innovation strategy. Kyiv: NDEI, pp. 83–91.

Podesta, J. (2013). Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. [online] Availiable at: https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07. [Accessed 20 February 2017]. Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баранай П. Современная экономическая дипломатия [Электронный ресурс] / П. Баранай, Н. Филини. – Режим доступа: [http://www.proza.ru/2010/10/30/706]. – Загл. с экрана. – Дата обращения 13.02.2017.

Вергун В. А. Економічна дипломатія в системі чинників міжнародної конкурентоспроможності України / В. А. Вергун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – Ч. 1, № 74. – С. 150–154.

Зонова Т. В. Экономическая дипломатия [Электронный ресурс] / Т. В. Зонова // Внешнеэкономические связи. – 2006. – № 1. – С. 14–16. – Режим доступа: [http://www.ng.ru/energy/2008-06-10/20_azerbaijan.html]. – Назва з екрану. – Дата звернення 25.01.2017.

Каррон де ла Каррьер Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок / Каррон де ла Каррьер Г. – Москва: Росспэн, 2003. – С. 27.

Мамалига О. О. Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах / О. О. Мамалига. // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2015. – № 3. – С. 80–84.

Нижник В. М. Економічна дипломатія та економічна безпека України: навч. посіб. / В. М. Нижник. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 299 с.

Фліссак К. А. Економічна дипломатія: навч. посіб. / К. А. Фліссак. – Тернопіль: Новий колір, 2013. – 440 с.

Шаров О. М. Щодо шляхів вдосконалення організації роботи в галузі економічної дипломатії: стратегічні аспекти [Електронний ресурс]: аналітична записка / О. М. Шаров // Нац. ін-т стратег. дослідж. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/ articles/975/. – Назва з екрану. – Дата звернення 03.02.2017.

Шевченко Б. И. Экономическая дипломатия в современной системе международных отношений / Б. И. Шевченко // Экономический журнал. – 2016. – № 5 (41). – С. 29–41.

Acemoglu D. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. Why Nations Fail, Crown Business / D. Acemoglu, James A. Robinson. – 1st ed., 2012.

Karp’yuk O. National models stimulate the innovation process / O. Karp’yuk // The strategic priorities. – 2013. – № 3. – С. 47–49.

Kozhemyakina S. M. Increased productivity as the basis for economic growth in Ukraine / S. M. Kozhemyakin // Economy of Ukraine: Ukrainian reform innovation strategy [collective monograph: Ed. V. F. Besedin, A. S. Muzychenko]. – Ktiv: NDEI, 2010. – С. 83–91.

Podesta J. Inclusive Economic Growth [Electronic resource]: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability / J. Podesta // Mode of access: https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07. – . Last access: 20.02.2017. – Title from the screen.

Copyright (c) 2018 Наталія Миколаївна Грущинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.