DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.133418

СУЧАСНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНА – КНР: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Сергій Станіславович Троян

Анотація


Актуальність теми пов’язана зі зростаючою роллю Китаю як впливового глобального гравця на світовій арені, необхідністю пошуку альтернативних векторів зовнішньої політики України та збільшення динаміки і покращення українсько-китайських відносин, які в 2011 р. набули статусу стратегічних. Китай – лідер серед країн АТР, який стабільно входить до першої десятки торгівельних партнерів України. Відповідно для модернізації України дуже необхідні потужності провідних центрів світу, одним з яких є КНР. У статті проаналізовано основні етапи становлення українсько-китайських відносин, особливості їх розвитку на сучасному етапі та окреслено подальші перспективи взаємин між Україною і КНР. Китай кoнцентрує сили лише на прioритетних напрямах свiтoвoї пoлiтики. Звідси, подальший розвиток українсько-китайських відносин зростатиме головним чином у сфері економіки, інвестицій, сільського господарства та валютно-фінансових обмінів.

Ключові слова


Україна; Китай; українсько-китайські відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Embassy of Ukraine in the People’s Republic of China and in Mongolia. Legal basis of Ukraine and China. [online] Available at: http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/legal-acts. [Accessed 23 January 2017]. Title drom the screen.

Koval, O. (2010). Beijing has prioritized. Dzerkalo tyzhnia [Mirror of the week], [online] no. 23. Available at: http://dt.ua/articles/83377. [Accessed 15 January 2017]. Title drom the screen.

Kostenko, Yu. (2010). Ukrainian breakthrough in the Asian direction. Zovnishni spravy: naukovyi zhurnal [External affairs: a scientific journal], no. 9–10, pp. 10–12.

Kramar, O. (2011). Ukraine as a raw material colony: Yanukovych makes the country dependent on China. Tyzhden.ua. [Week.ua]. [online] Available at: http://tyzhden.ua/Economics/58379. [Accessed 15 January 2017]. Title drom the screen.

Lytvyn, I. (2011). Ukrainian-Chinese relations: from stagnation to breakthrough. [online] Available at: http://www.aucc.org.ua/ukrajinsko_kitajske_spivrobitnictvo_vid_stagnaciji_do_prorivu_art_558.htm. [Accessed 13 February 2017]. Title drom the screen.

The NBU and the People’s Bank of China signed a swap agreement worth $ 2.36 billion. Ekonomichna pravda [Economic truth], [online] Available at: http://www.epravda.com.ua/news/2012/06/26/327728/. [Accessed 15 February 2017]. Title drom the screen.

Embassy of Ukraine in the People’s Republic of China and in Mongolia. Political relations and trade and economic cooperation between Ukraine and China between Ukraine and China. [online] Available at: http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/diplomacy. [Accessed 20 February 2017]. Title drom the screen.

The development of Ukrainian-Chinese relations is a more thorough approach. (2010). Zovnishni spravy: naukovyi zhurnal [External affairs: a scientific journal], no. 2, pp. 30–32.

Sedniev, V.V. (2002). Ukrainian-Chinese relations: achievements, prospects. Ukrayna-Kytai [Ukraine-China], [online] no. 1(5), pp. 33–37. Available at: http://www.sinologist.com.ua/ukr/Sednev.html. [Accessed 23 February 2017]. Title drom the screen.

Semenov, V. (2010). The components of the Chinese breakthrough: (to the outcome of the official visit of the President of Ukraine to the PRC). Zovnishni spravy: naukovyi zhurnal [External affairs: a scientific journal], no 3–4, pp. 6–9.

Sydorenko, S., Habuiev, O. Two comrades met: Ukraine and China have agreed on strategic cooperation. [online] Available at: http://www.aucc.org.ua/Zustrichalisja_dvatovarishi__Ukrajina_i_Kitaj_domovilisja_pro_strategichnu_spivpracju__art_790.htm. [Accessed 23 January 2017]. Title drom the screen.

Government portal. Ukraine has attracted $ 85 million in Chinese investments in the coal industry [online] Availiable at: http: //www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244977815&cat_id=244276429. [Accessed 13 February 2017]. Title drom the screen.

Embassy of Ukraine to the People’s Republic of China. (2011). Ukrainian-Chinese breakthrough. Zovnishni spravy: naukovyi zhurnal [External affairs: a scientific journal], no 7–8, pp. 59–60.

Kharlamov, P. (2012). Chinatan of China. Ekspert [Expert] [online] Available at: http://www.expert.ua/articles/23/0/10450/. [Accessed 23 January 2017]. Title drom the screen.

Zemin, J. (2002). Report at the XVIth All-Chinese Congress of the Chinese Communist Party on November 8, 2002). Beijing: Zhenmin chubanshe, p. 56.

Venvei, Ch. (2004). Shanghai Cooperation Organization: achievements, opportunities, challenges. Beijing: Beitczin chubanshe.

Haass, R.N. (2008–2009). Bringing China into the fold. Newsweek. pp. 14–15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Договірно-правова база між Україною та Китаєм [Електронний ресурс] // Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом). – Режим доступу: http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/legal-acts. – Назва з екрану. – Дата звернення 23.01.2017.

Коваль О. Пекін розставив пріоритети [Електронний ресурс] / О. Коваль // Дзеркало тижня. – 2010. – № 23. – Режим доступу: http://dt.ua/articles/83377. – Назва з екрану. – Дата звернення 15.01.2017.

Костенко Ю. Український прорив на азіатському напрямку / Ю. Костенко // Зовнішні справи: наук. журн. – 2010. – № 9/10. – C. 10–12

Крамар О. Україна як сировинна колонія [Електронний ресурс]: Янукович робить державу залежною від Китаю / О. Крамар // Тиждень.ua. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Economics/58379. – Назва з екрану. – Дата звернення 15.01.2017.

Литвин І. Українсько-китайські відносини [Електронний ресурс]: від стагнації до прориву / І. Литвин. – Режим доступу: http://www.aucc.org.ua/ukrajinsko_kitajske_spivrobitnictvo_vid_stagnaciji_do_prorivu_art_558.htm. – Назва з екрану. – Дата звернення 13.02.2017.

НБУ і Народний банк Китаю підписали угоду про свопи на 2,36 мільярда доларів [Електронний ресурс] // Економічна правда. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2012/06/26/327728/. – Назва з екрану. – Дата звернення 15.02.2017.

Політичні відносини і торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм між Україною та Китаєм [Електронний ресурс] // Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом). – Режим доступу: http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/diplomacy. – Назва з екрану. – Дата звернення 20.02.2017.

Розвитку українсько-китайських відносин – більш ґрунтовний підхід / Інф. «З. С.» // Зовнішні справи: наук. журн. – 2010. – № 2. – С 30–32.

Седнєв В. В. Українсько-китайські відносини: надбання, перспективи [Електронний ресурс] / В. В. Седнєв // Украина-Китай. – 2002. – № 1 (5). – С. 33–37. – Режим доступу: http://www.sinologist.com.ua/ukr/Sednev.html. – Назва з екрану. – Дата звернення 23.02.2017.

Семенов В. Складові китайського прориву: (до підсумків офіційного візиту Президента України до КНР) / В. Семенов // Зовнішні справи: наук. журн. – 2010. – № 3/4. – С. 6–9.

Сидоренко С. Зустрілися два товариші [Електронний ресурс]: Україна і Китай домовилися про стратегічну співпрацю / С. Сидоренко, О. Габуєв. – Режим доступу: http://www.aucc.org.ua/Zustrichalisja_dvatovarishi__Ukrajina_i_Kitaj_domovilisja_pro_strategichnu_spivpracju__art_790.htm. – Назва з екрану. – Дата звернення 23.01.2017.

Україна залучила 85 млн. доларів китайських інвестицій у вугільну галузь [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http: //www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244977815&cat_id=244276429. – Назва з екрану. – Дата звернення 23.01.2017.

Українсько-китайський прорив / Інф. Посольства України у КНР // Зовнішні справи: наук. журн. – 2011. – № 7/8. – С. 59–60.

Харламов П. Житница Китая [Электронный ресурс] / П. Харламов // Эксперт. – Режим доступа: http://www.expert.ua/articles/23/0/10450/. – Назва з екрану. – Дата звернення 13.02.2017.

Цзэминь Цзян. Дoклад на XVI Всекитайскoм съезде Кoммунистическoй партии Китая 8 нoября 2002 гoда / Цзэминь Цзян. – Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 2002. – 56 с.

Вэньвэй Ч. Шанхайская oрганизация сoтрудничества: дoстижения, вoзмoжнoсти, вызoвы / Вэньвэй Чжан. – Пекин: Бэйцзин чубаньшэ, 2004. – 78 с.

Haass Richard N. Bringing China into the fold / Haass Richard N. // Newsweek. – Dec. 2008–Jan. 2009. – pp. 14–15.

Copyright (c) 2018 Сергій Станіславович Троян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.