DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.133411

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ВІДОБРАЖЕННІ ПОЛЬСЬКИХ ПРОВІДНИХ ВИДАНЬ (2005–2006)

Ihor Derevianko

Анотація


У статті за матеріалами провідних видань Польщі висвітлено тенденції, особливості євроінтеграційної політики України 2005–2006 рр. Проаналізовано основні напрями реалізації євроінтеграційного курсу України. Визначено позиції польських провідних видань щодо проблем євроінтеграції України. Розглянуто підсумки роботи дев’ятого і десятого самітів Україна – ЄС. На основі аналізу публікацій польських провідних видань з’ясовано, що у контексті геополітичних реалій зовнішньополітична діяльність України протягом 2005–2006 рр. була спрямована на практичну реалізацію стратегічного зовнішньополітичного пріоритету – інтегрування до ЄС. З’ясовано позиції ЄС щодо європейської перспективи України. Для визначення характерних рис європейської політики України та з’ясування процесу формування медійної складової політичної проблематики співпраці Україна – ЄС використовувався історико-описовий метод. Системний метод у поєднанні з проблемно-хронологічним дозволив проаналізувати європейський вектор зовнішньої політики України як комплексний процес.

Ключові слова


євроінтеграційна політика; Україна; ЄС; польські провідні видання; газета «Виборча»

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, S.D. (2000). Ukraine: geopolitical dimensions in the pan-European process: monography. Odesa: ОDМА.

Derhachogv, O.P. (2009). The Partnership Potential of Ukraine: Formation and Implementation: monography. Kyiv: Patliament Publishing.

Druzenko, H. (2005). Ukraine–EU 2005: under the sign of lost opportunities and intentional uncertainty. Yi: nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys [“Yi” an independent cultural journal], no. 40, pp. 14–21.107.

Dubov, D.V. (2007). Mass media as qualitatively new subjects of political communication. Politychnyi menedzhment [Political management], no 1, pp. 57–65.

Zamiatin, V. (2001). European integration and the Ukrainian press: a phenomenon reminiscent of sabotage. Rol ZMI u yevropeiskiy integraciyi [The role of mass media in European integration], pp. 121–124.

Zernetska, O.V. (2011). Leading print media and the global crisis. Stratehichni priorytety [Strategic priorities], no. 4, pp. 39–44.

Andrusevych, N. ed. (2008). The European Neighborhood and Partnership Instrument is a new opportunity for Ukraine. Lviv.

Kaminskyi, Ye.Ye. (2008). The world of winners and losers. International relations and the Ukrainian perspective at the beginning of the XXI century: monography. Kyiv: Vilna Presa Centre.

Ministry of Economy and European Integration of Ukraine, [online] Available at: http://www.me.gov.ua. [Accessed 23 February 2017]. Title from the screen.

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, [online] Available at: http: //www.mfa.gov.ua. [Accessed 20 February 2017]. Title from the screen.

Ukrainian Center for Economic and Political Studies named after Olexander Razumkov, Zurich Institute of Europe University. (2007). Ukraine-EU: From the Action Plan to the Enhanced Agreement. Kyiv: Zapovit.

Shkliar, V.I. (2006). Time vector. Ukraine on the way to Europe. Kyiv, pp. 226–265.

Yavorska, H.M. (2009). Ukraine–EU relations in the new geopolitical context. Stratehichna panorama [Strategic panorama], no. 2, pp. 72–77.

Adamski, Ł. (2005). Rynkowy kroczek Ukrainy na Zachód. Gazeta Wyborcza, no. 280, p. 10.

Adamski, Ł. (2006). Janukowycz zwycięża na Ukrainie. Gazeta Wyborcza, no. 73, p. 10.

Beletsky, A. (2005). Ukraina to tylko dobry sąsiad Unii. Rzeczpospolita, no. 3442, p. 3.

Jeromin, A. (2005). Do Europy przez NATO. Gazeta Wyborcza, no. 53, p. 13.

Kijów poczeka. (2005). Gazeta Wyborcza, no. 26, p. 9.

Korniejenko, A. (2006). Zwycięzca zawsze ma rację. Wprost, no. 47 (1249), pp. 102–103.

Niklewicz, K. (2006). Ukraina bez szans na UE. Gazeta Wyborcza, no. 214, p. 12.

Niklewicz, K (2006). Kijów daleko od Brukseli. Gazeta Wyborcza, no. 215, p. 13.

Niklewicz, K. (2006). Ukraina: NATO nie, UE tak. Gazeta Wyborcza, no. 216, p. 10.

Niklewicz, K. (2006). Unia z Ukrainą w Helsinkach. Gazeta Wyborcza, no. 252, p. 15.

Pawlicki, J. (2005). Sprawa wejścia Ukrainy do UE powróci za kilka lat. Gazeta Wyborcza, no. 280, p. 11.

Radziwinowicz, W. (2005). Klucz do Europy. Gazeta Wyborcza, no. 68, p. 9.

Radziwinowicz, W. (2005). Julia Tymoszenko: Ukraina wejdzie do Europy. Gazeta Wyborcza, no. 133, p. 10.

Radziwinowicz, W. (2006). Bezrząd na Ukrainie. Gazeta Wyborcza, no. 9, p. 1.

Radziwinowicz, W. (2006). Ukraińska wojna na górze nie ma końca. Gazeta Wyborcza, no. 121, p. 11.

Radziwinowicz, W. (2006). Ukraina nadal chce podążać na Zachód. Gazeta Wyborcza, no. 150, p. 9.

Słojewska, А. (2006). Ukrainie trzeba pomóc. Rzeczpospolita, no. 3736, p. 11.

Soltyka, R. (2005). Uchylić drzwidoUnii. GazetaWyborcza, no. 9, p. 10.

Soltyka, R. (2005). Ukraina bliżej Unii Europejskiej. Gazeta Wyborcza, no. 11, p. 11.

Soltyka, R. (2005). Francja hamuje. Gazeta Wyborcza, no. 17, p. 11.

Soltyka, R. (2005). Unia hamuje Ukrainę. Gazeta Wyborcza, no. 25, p. 14.

UE: nie ma mowy o członkostwie Ukrainy. (2006). Rzeczpospolita, no. 3979, p. 12.

Ukraina. Bez wiz. (2005). Gazeta Wyborcza, no. 77, p. 11.

Ukraina bliżej Unii. (2005). Rzeczpospolita, no. 3464, p. 10.

Verheugen widzi Europę bez Ukrainy. (2006). Gazeta Wyborcza, no. 44, p. 8.

Wojciechowski, M. (2005). Juszczenko odnowiciel. Gazeta Wyborcza, no. 19, p. 12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василенко С. Д. Україна: геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі: монографія / С. Д. Василенко. – Одеса: ОДМА, 2000. – 208 с.

Дергачов О. П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація: монографія / О. П. Дергачов. – Київ: Парлам. вид-во, 2009. – 496 с.

Друзенко Г. Україна – ЄС 2005: під знаком втрачених можливостей та навмисної невизначеності / Г. Друзенко // Ї: незалежний культурологічний часопис. – 2005. – № 40. – С. 14–107.

Дубов Д. В. Засоби масової інформації як якісно нові суб’єкти політичних комунікації / Д. В. Дубов // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 57–65.

Замятін В. Європейська інтеграція та українська преса: явище, що нагадує саботаж / В. Замятін // Роль ЗМІ у європейській інтеграції. – Київ, 2001. – С. 121–124.

Зернецька О. В. Провідні друковані медіа та глобальна криза / О. В. Зернецька // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 4. – С. 39–44.

Інструмент європейського сусідства і партнерства – нові можливості для України: посібник / під ред. Н. Андрусевич. – Львів, 2008. – 160 с.

Камінський Є. Є. Світ переможців і переможених. Міжнародні відносини і українська перспектива на початку ХХІ ст.: монографія / Євген Євменович Камінський. – Київ: Центр вільної преси, 2008. – 336 c.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення 23.02.2017.

Міністерство закордонних справ України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.mfa.gov.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення 20.02.2017.

Україна – ЄС: від Плану дій до посиленої угоди / Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова, Ін-т Європи ун-ту Цюріха. – Київ: Заповіт, 2007. – 126 с.

Шкляр В. І. Вектор часу. Україна на шляху до Європи / В. І. Шкляр, А. В. Юричко. – Київ, 2006. – С. 226–265.

Яворська, Г. М. Відносини Україна – ЄС у новому геополітичному контексті / Галина Михайлівна Яворська // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 72–77.

Adamski Ł. Rynkowy kroczek Ukrainy na Zachód / Ł. Adamski // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 2 Grudnia (№ 280). – P. 10.

Adamski Ł. Janukowycz zwycięża na Ukrainie / Ł. Adamski // Gazeta Wyborcza. – 2006. – 27 Marzeca (№ 73). – P. 10.

Beletsky A. Ukraina to tylko dobry sąsiad Unii / A. Beletsky // Rzeczpospolita. – 2005. – 1 Styczenia (№ 3442). – P. 3.

Jeromin A. Do Europy przez NATO / A. Jeromin // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 4 Marzeca (№ 53). – P. 13.

Kijów poczeka // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 2 Luty (№ 26). – P. 9.

Korniejenko A. Zwycięzca zawsze ma rację / A. Korniejenko // Wprost. – 2006. – № 47 (1249). – P. 102–103.

Niklewicz K. Ukraina bez szans na UE / K. Niklewicz // Gazeta Wyborcza. – 2006. – 13 Wrzesieńa (№ 214). – P. 12.

Niklewicz K Kijów daleko od Brukseli / K. Niklewicz // Gazeta Wyborcza. – 2006. – 14 Wrzesieńa (№ 215). – P. 13.

Niklewicz K. Ukraina: NATO nie, UE tak / K. Niklewicz // Gazeta Wyborcza. – 2006. – 15 Wrzesieńa (№ 216). – P. 10.

Niklewicz K. Unia z Ukrainą w Helsinkach / K. Niklewicz // Gazeta Wyborcza. – 2006. – 27 Października (№ 252). – P. 15.

Pawlicki J. Sprawa wejścia Ukrainy do UE powróci za kilka lat / J. Pawlicki // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 2 Grudnia (№ 280). – P. 11.

Radziwinowicz W. Klucz do Europy /W. Radziwinowicz // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 22 Marzeca (№ 68). – P. 9.

Radziwinowicz W. Julia Tymoszenko: Ukraina wejdzie do Europy / W. Radziwinowicz // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 10 Czerwca (№ 133). – P. 10.

Radziwinowicz W. Bezrząd na Ukrainie / W. Radziwinowicz // Gazeta Wyborcza. – 2006. – 11 Styczenia (№ 9). – P. 1.

Radziwinowicz W. Ukraińska wojna na górze nie ma końca / W. Radziwinowicz // Gazeta Wyborcza. – 2006. – 25 Maja (№ 121). – P. 11.

Radziwinowicz W. Ukraina nadal chce podążać na Zachód / W. Radziwinowicz // Gazeta Wyborcza. – 2006. –29 Czerwca (№ 150). – P. 9.

Słojewska А. Ukrainie trzeba pomóc / A. Słojewska // Rzeczpospolita. – 2006. – 12 Styczenia (№ 3736). – P. 11.

Soltyka R. Uchylić drzwidoUnii / R. Soltyka // Gazeta Wyborcza. –2005. – 12 Stycznia (№ 9). – P. 10.

Soltyka R. Ukraina bliżej Unii Europejskiej / R. Soltyka // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 14 Stycznia (№ 11). – P. 11.

Soltyka R. Francja hamuje / R. Soltyka // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 21 Stycznia (№ 17). – P. 11.

Soltyka R. Unia hamuje Ukrainę / R. Soltyka // Gazeta Wyborcza. –2005. – 31 Stycznia (№ 25). – P. 14.

UE: nie ma mowy o członkostwie Ukrainy // Rzeczpospolita. – 2006. – 28 Października (№ 3979). – P. 12.

Ukraina. Bez wiz // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 2 Kwietnia (№ 77). – P. 11.

Ukraina bliżej Unii // Rzeczpospolita. – 2005. – 22 Lutego (№ 3464). –P. 10.

Verheugen widzi Europę bez Ukrainy // Gazeta Wyborcza. – 2006. – 21 Lutego (№ 44). – P. 8.

Wojciechowski M. Juszczenko odnowiciel / Marcin Wojciechowski // Gazeta Wyborcza. – 2005. – 24 Stycznia (№ 19). – P. 12.

Copyright (c) 2018 Ігор Петрович Дерев’янко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.