DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.133408

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ТЮРКСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Mykola Vaskiv

Анотація


У статті йдеться про потребу інформаційної, зокрема культурної, взаємодії України з іншими державами для ефективного досягнення поставлених політичних, економічних, безпекових тощо цілей. Наголошується на тому, що така діяльність є важливою не лише щодо традиційних провідних гравців на «глобальній шахівниці», але і для регіонів і країн, зв’язки з якими отримують нову актуальність і нове наповнення, зокрема це стосується тюркських держав і народів. Тюрки, їх уряди дуже шанобливо ставляться до власних культурних надбань, до їх популяризації у світі, тому співпраця з ними через культурну взаємодію є дуже ефективною. Протягом ХХ ст. українські науковці досягли значних успіхів у розвитку і популяризації українсько-тюркських стосунків, зараз актуалізується потреба повернення їх здобутків до активного використання і розгортання системної діяльності у взаємному культурному збагаченні й культурному зацікавленні.

Ключові слова


інформаційні й культурні зв’язки; тюркські держави і народи; комунікація; ОМІ; мистецтво; художня література; переклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Ajtmatov, Ch. (1983). Compositions. In 2 Vol., Vol. 1. Kyiv: Dnipro.

Ajtmatov, Ch. (1983). Compositions. In 2 Vol., Vol. 2. Kyiv: Dnipro.

Miroshnychenko, M. compl. (2006). Anthology of Azerbaijani poetry. In 2 Vol., Vol. 1, Kyiv: Etnos.

Miroshnychenko, M. compl. (2006). Anthology of Azerbaijani poetry. In 2 Vol., Vol. 2, Kyiv: Etnos.

Sharpen of the Sun: anthology of the Crimean Tatar poetry of the XIII–XX centuries. (2003). Kyiv: The Main Specialized Board of Literature in the languages of national minorities of Ukraine.

Pocheptsov, H. (2016). Modern information wars. Keiv: “Kyievo-Mohylianska akademiia” Publishing House.

Comuse strings: poetry. (2003). Translated from Kyrgyz by B. Stepaniuk. Kyiv: Etnos.

Chervonyi shliakh [Red way]. (1930), no 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айтматов Ч. Твори: в 2 т. / Ч. Айтматов. – Київ: Дніпро, 1983. – Т. 1. – 448 с.

Айтматов Ч. Твори: в 2 т. / Ч. Айтматов. – Київ: Дніпро, 1983. –Т. 2. – 484 с.

Антологія азербайджанської поезії. У 2 т. / упоряд. М. Мірошниченко. – Київ: Етнос, 2006. – Т. 1: ХІІ–початок ХХ століття. – 294 с.

Антологія азербайджанської поезії. У 2 т. / упоряд. М. Мірошниченко. – Київ: Етнос, 2006. –Т. 2: ХХ–початок ХХІ століття. –392 с.

Окрушини сонця: антологія кримськотатарської поезії ХІІІ–ХХ ст. Київ: Голов. спеціаліз. рада літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 792 с. – (Джерела духовності)

Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Почепцов. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 497 с.

Струни комуза: поезії / пер. з кирг. Б. Степанюк. – Київ: Етнос, 2003. – 456 с.

Червоний шлях. – 1930. – № 2. – 288 с.

Copyright (c) 2018 Микола Степанович Васьків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.