Ластовський , В. В. «ПОЛІТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ ТА ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ ГЕТЬМАНЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ – СЕРЕДИНА ХVIII СТ.)». Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, вип. 8, Грудень 2021, с. 37-49, doi:10.31866/2616-745x.8.2021.249005.