[1]
К. А. Важна, «ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Й СУТНОСТІ ТЕРОРИЗМУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ», МВТПА, вип. 8, с. 137–151, Груд 2021.