Історія журналу

Рекомендовано до друку вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв (протокол № 23 від 2 березня 2018 р.)